🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Plus
következő 🡲

Plus, Raoul, SJ (Boulogne-sur-Mer, Fro., 1882. jan. 22.-Lille, 1958. okt. 23.): lelki író. - 1899: Saint-Acheulben lépett a JT-ba. A fro-i szerzetesrendek ellen 1901: hozott törv-ek miatt tanulm-ait külf-ön végezte, így lett lelki atyja Germain Foch SJ, akinek hatására a Krisztus Titokzatos Testéről szóló tanítás vált később ~ rendkívül népszerű, számos nyelvre lefordított írásainak magvává. Az I. vh-ban tábori lelkész, háború utáni első 2 kv-ében (Dieu en nous; L'Idée reparatrice) a katonáknak mondott prédikációit adta ki. A lille-i kat. egy., 1935-39: a párizsi Institut Catholique tanára, hitszónok és lelkigyakorlatokat is tartott. A II. vh. idején egy lelkigyakorlatos házban élt, majd visszatért Lille-be, ahol haláláig a JT lelki atyja. - Műveiben a lelki élet fő kérdéseit népszerűsítette, nagy hangsúlyt helyezve Krisztus Titokzatos Testének tanítására. M-ul megjelent: Isten bennünk. S.a.r. Gálffy László. Bp., 1932. - Krisztus Jézusban. Ford. Laczika Ferenc. Uo., 1934. - Hogyan imádkozzunk? Ford. Gálffy László. Uo., 1935. - Krisztus a mi testvéreinkben. Átd. uő. Uo., 1937. - Papi elmélkedések az egyh. év minden napjára. Ford. Uhl Antal. Uo., 1938. - Égből szállott. Ford. Kákonyi István. Uo., 1938. - Elmélkedések kat. munkásifjak számára. 1-2. köt. Uo., 1938-41. (Munkásifjú kvtár 1-2.) - Szemben az élettel. Elmélkedések leányok részére. Ford. Uhl Antal. Uo., 1940. - Lumen Christi. Elmélkedések az év minden napjára szerznők részére. Ford uő. Uo., 1940. - Krisztust sugározzuk! A világi apostolkodás kv-e. Átd. uő. Uo., 1941. - Élet Istennel. Ford. uő. Uo., 1941. - Az életút előtt. Elmélkedések ifjak részére. Átd. uő. Uo., 1941. **

NCE XI:453.