🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Platz
következő 🡲

Platz Bonifác Ferenc, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1848. szept. 12.-Székesfehérvár, 1919. okt. 17.): tankerületi főigazgató. - Szülővárosában, Egerben s a bpi egy-en tanult, 1864. IX. 17: lépett a r-be, 1871. VIII. 1: pappá szent. 1874: teol-ból drált. 1871-74: tanár a hittud. int-ben Zircen, 1879: a r. növ-ek spirituálisa Baján, 1885-89: apáti titkár Zircen. Megszervezte a →Bernardinumot, 1889: annak első ig-ja. 1892-1907: a szegedi tanker. főig-ja. 1908. IV. 30: a MTA l. tagjává, 1915: a SZIA IV. o-a tagjává vál. Élet- és embertannal foglalkozott, termtud. tájékozódás alapján vizsgálta a vallás és az új termtud. elméletek viszonyát, elutasítva a darwini evolúció-fölfogást. - Fm: Az ember eredése, faji egysége és kora. Bp., 1884. (ném. Würzburg-Bécs, 1887; 1889; lengy-ül Varsó, 1892) - Die Völker der Erde. 1-5. köt. Uo., 1889-93. - Ó-Egyiptom irod-a. Uo., 1898. - Utazás a természetben. Uo., 1900. - Kat. levelek egy megtérő nőhöz. Uo., 1902. - A Föld tört. Uo., 1902. - Az ember származása. Uo., 1905. - A származástan kritikája. Uo., 1906. - Filótea, vagyis a jámborság útja. Írta Szalézi Szt Ferenc. Ford. Uo., 1906. (1924: újra) - Krisztus követése. Írta Kempis Tamás. Ford. Uo., 1906. - Az ősember kritikai méltatása. Uo., 1909. - Tudásunk korlátai. Uo., 1910. - Termtud. és igazság. Uo., 1910. - Tud-os kalandozások. Uo., 1911. - Áhítat kv-e. Uo., 1912. - Az ember származása a legújabb kutatások nyomán. Uo., 1914. - A palaolith-ember. Uo., 1914. - Apologiai vitatkozások az igazság körül. Uo., 1915. - Álnevei a Szegedi Naplóban: Don Vigole, Vigolla. 88

Békefi 1896:367. - Szinnyei X:1232. - Schem. Cist. 1942:225. (†okt. 16.) - MÉL II:420. - MTA tagjai 1975:219.