🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, V.
következő 🡲

Pius, V., Szt, Michele Ghislieri, OP (Bosco, Alessandria m., Itália, 1504. jan. 17.-Róma, 1572. máj. 1.): IV. Pius utódaként 1566. I. 7-1572. V. 1: pápa. - Szegény családból származott. 1518: a vogherai domonkosoknál kezdte iskoláit, itt lépett a r-be. Vigevanóban, Bolognában és Genovában a r. főisk-in tanult. 1528: pappá szent., majd r. teol. tanár. 1542: Paviában h. inkvizítor, 1546: a comói egyhm-ben inkvizítor. 1551. VI: a róm. inkvizíció vez-je. 1556: a p. kúria reformját kidolgozó bíb. biz. tagja, IX. 4: Nepi pp-e. 1557. III. 15: bíb., 1558. XII. 14: főinkvizítor. 1560. III. 27: Mondovi pp-e. 1561. VIII. 7: foglalta el székét, de a városban tapasztalt visszaélések miatt visszament Rómába. Nem helyeselte IV. Pius pol-ját, ezért kegyvesztett lett. 1564: el kellett hagynia vatikáni lakását, s mikor a p. bíb. biz-ot helyezett az inkvizíció élére, főinkvizítori állása is megszűnt. Csak betegsége kényszerítette arra, hogy továbbra is Rómában maradjon. Főleg Borromei Szt Károly hatására vál. meg p-nak. - A →trienti zsinat a p-ra bízta a kúria reformját. Ennek megfelelően ~ szerz. egyszerűségben és azkézisben élt, a bíb-okat is erre buzdította. Gondosan kerülte a nepotizmust, bíb-sá, pp-ké csak a legalkalmasabbakat nevezte ki. Ap. vizitátorokat küldött minden országba, hogy szorgalmazzák és ellenőrizzék a zsin. határozatainak végrehajtását, a helybenlakást, az egyhm. vizitációját, zsin-ok tartását, szem-ok alapítását. Határozottan szembeszegült a cölibátust lazítani akaró törekvésekkel. A szerz. élet szabályainak megtartását szigorúan ellenőrizte. Előírta a p. klauzúrát, az ünnepélyes fogadalom, a regulák és szabályzatok szigorú megtartását. Az ellenszegülő →humiliátákat, akik közül egy merényletet hajtott végre Borromei Károly ellen, 1571. II. 7: föloszlatta. - A prot-okkal szemben, hogy a zsin. tanítását megerősítse, ki akarta fejezni a K és Ny, az ókor és a kk. hagyományának egységét, ezért elrendelte, hogy a →négy nagy keleti egyházatya ugyanolyan lit. tiszt-et kapjon, mint a →négy nagy nyugati egyházatya. Egyháztanítóvá avattatta Aquinói Szt Tamást is. Annak érdekében, hogy a zsin. tanítása a pléb-kon is érvényesüljön, 1566: kiadatta a Catechismus Romanust. - Az egységes hitet egységes lit-val akarta láthatóvá tenni. Ezért mindazokat a helyi rítusokat eltiltotta, melyek 200 évnél fiatalabbak voltak, s egységes lit. kv-eket adott ki, 1568: a breviáriumot, 1570: a misekönyvet. Minden további lit. változtatást p. jóváhagyáshoz kötött. A hit tisztasága védelmében újra nagy szerepet kapott az inkvizíció. 1567: elítélte Michel →Bajus tévedéseit. - A missziók támogatására bíb. biz-ot szervezett. Az Egyh. Áll-ban jóságos atyaként törődött mindenkivel. Pol-jában alapvető nehézséget jelentett, hogy ~ az Egyh. megújulását és az egységes hit tisztaságát szolgálta, a vele szemben álló fejed-ek önállóságuk érdekében inkább a protestantizmus felé hajlottak. - Hosszú diplomáciai erőfeszítésekkel sikerült ~nak törökellenes szöv-et kötni Spo-gal és Velencével, s az egyesített ker. hajóhad 1571. X. 7: Lepantónál legyőzte a törököket. Ennek emlékezetére rendelte el ~ a →Rózsafüzér Királynője ünnepet. A győzelmet kihasználni már nem tudta, s a szöv. a halálával fel is bomlott. - A Szt Péter-baz-ban temették el, majd 1588: átvitték a S. Maria Maggiore-baz-ba. 1672: b-gá, 1712. V. 22: sztté avatták. Ü: máj. 30. - ~ erősítette meg 1567: Delfini Zakariás bíb-t, 1569. X. 15: Verancsics Antal esztergomi érs-et, 1571. VI. 20: Andreis Ferenc szkopiai, X. 3: Don Miklós rosoni cpp-öt. - Utóda 1572. V. 13: XIII. Gergely. T.J.

A 12 Pius. Bp., 1943:106. - LThK VIII:531. - BS X:883. - Mondin 2001:446.