🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pirovszky
következő 🡲

Pirovszky Lajos (*Nagybecskerek, Torontál vm., 1895.): polgári iskolai igazgató, cserkésztiszt. - Nagybecskereken, Aradon és Újvidéken tanult, Baján 1914: tanítói, Bpen 1919: polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1915-18: katona, 15 hónapig frontszolgálatban, főhadnagyként szerelt le. 1919-: Bpen tanított, 1935: a Honvéd u. polg. fiúisk., 1945-47: a VI. ker. Bajza u. polg. leányisk. ig-ja. 20 é. át az Orsz. Közp. Kat. Legényegyletben népfőisk. és szaktanf-okat vezetett. Az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. és a Gyóni Géza Irod. Társ. tagja. - 1919-től cserkész, a 20. sz. Erődi Ödön cserkészcsapat tisztje, h. csapatparancsnok. 1920. V: segédtiszt, majd tiszt és csapattiszt. 1923: csapata előadta Petőfi c. színdarabját. 1923: megalapította a 272. sz. Kolping öregcserkész csapatot, amelynek 1939-ig parancsnoka. Részt vett a Bpi Cserkészker. megszervezésében, melynek 1925. IX: főtitkára, 1929: sajtóelőadója, társeln., 1937-44: eln. A Szöv. Orsz. Intéző Biz. tagja. 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó színházvez-je. - Ifj. színdarabjait sokszorosítva terjesztették, s az orsz. cserkész színpadokon előadták: Mese a cserkészekről. (zene: Kiss Sándor); Márciusi ibolyák. Väinemöinen dalai (előadták az Uránia Színházban); A huszárcsákó. A m. cserkész útja. (előadták a M. Népművelés Házában 1941. III. 2.) - M: Almanach. A Bpi Cserkészker. múltjából. Czoch Józseffel. Bp., 1930. - Bp. szfőv. V. ker. Honvéd u. közs. polg. fiúisk. 1934/35-1945/46. é. értes. Szerk. Uo., 1935-46. (1944-46: soksz.) - Két év története. Schrank Endrével. Uo., 1940. - Húsz esztendő határkövénél. Uazzal. Uo., 1941. - Bp. szfőv. VI. ker. Bajza u. közs. polg. leányisk. 1945/46-1946/47. é. évkv-e. Szerk. Uo., 1946-47. (soksz.) - 1929-31: a bpi cserkészek hiv. lapja, a Kerületi Híradó szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Áll. tanítóképző értes. Baja, 1914. - Deák 1942:365. - Polg. isk. tanárok névkv-e 1943:202. - Gulyás/Viczián XX.