🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Piestyánszky
következő 🡲

Piestyánszky János, SJ (Vágújhely, Nyitra vm., 1722. márc. 6.-Pozsony, 1775.): apostoli gyóntató. - 1737. X. 20: Esztergomban lépett a JT-ba. A teol-t Bécsben hallgatta, ahol 1755: pappá szent. 1756: Liptószentmiklóson hitokt., majd Kassán nyelveket, metafizikát, morálist és dogmatikát tanított s hitszónok. 1762: ap. gyóntató. Közben 6 é. a gyóntatók házának tanácsosa, 3 é. gondnoka. 1770: hazatért, Nagyszombatban morálist tanított. 1772: Pozsonyban kv-vizsgáló. 1773: a JT föloszlatásakor világi pap lett. - Fm: Sermones P. Bordoni de S. Aloysio. (ol-ról lat-ra ford.) 88

Szinnyei X:1131. (1727. III. 6: lépett a JT-ba!, vsz. 1737!) - JTÉ 1942:396. (*Vágújhely, X. 20: lépett a JT-ba) - Monay 1956:146. (*Sátoraljaújhely!)