🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Piast
következő 🡲

Piast Boleszláv, Boleszló, tesseni hg. (†1328. dec. k.): érsek. - Kázmér beutheni és tesseni hg. és Ilona litván hgnő fia, Károly Róbert 1. feleségének, Máriának és Meskó nyitrai pp-nek a testvére. Krakkóban, vsz. Páduában is tanult. 1297: boroszlói knk., 1308: opulai prép. 1321. II. 1: Károly Róbert az esztergomi kápt-nal érs-ké választatta. Avignonban szent. pp-ké. 1321. X. 2-1328. XII: tényl. esztergomi érs. 1322-23: pozsegai megyésispán is volt. 1326: Esztergomban zsin-ot tartott. 1328: a domonkosok segítségével küzdött a →fraticelli ellen. A nyitrai kápt. küldötteinek bebörtönzésével és Nyitra elfoglalásával kényszerítette ki öccse, Meskó nyitrai pp-ké választását. Pecsétje 1323, 1324 és 1328-ból maradt fenn. - 1323-i pecsétje (92x52 mm) 3 szinten, a középső szinten 3-tengelyes építményben rendeződik. Fölül futóleveles csúcsívvel keretelt, elszórt csillagokkal díszített mezőben a megfeszített Krisztus képe. A feszület keretét oldalt egy-egy, csúcsban és fiálékban végződő, kétszintes torony és a hozzájuk kapcsolódó, hasonló tagolású épülethomlokzatok kísérik. Az építmény középső szintje négy karcsú oszlopon nyugvó, architrávval lezárt, félköríves árkádsor. Az oldalsó oszlopközök talpvonala a pecsétkép pereme felé mintegy 15 fokos szögben emelkedik. Az oszlopok között 3 hosszúruhás figura: középen Hodégétria típusú Madonna, a jobb oldalon álló, infulás, pásztorbotos főpap Szt Adalbert, a bal oldali alak kiléte bizonytalan. Az alsó szinten, a középtengelyt folytató, félköríves keretelésű fülkében az érs. jobbra forduló, térdelő alakja, háta mögött B majuszkula van. A fülkétől balra hasított, liliomos és vágásos címert egyesítő, jobbra kiterjesztett szárnyú sast ábrázoló címerpajzs látható. Körirata pálca- és gyöngysoros keretben. - Székét 1328. XII-1329. VI. 18: üresnek jelzik, utóda 1329: Dörögdi Miklós. 88

Török 1859:73. - Mendlik 1864:28. (31.) (s.v. Boleslaus; 1320-28: érs.) - Gams 1873:380. (s.v. Boleslaus de Tost; 1321. X. 2-†1328 k.: érs.) - Fraknói 1895:533. - Eubel I:464. (s.v. Bolezlaus de Tost; 1321. X. 2: érs.) - Pallas XVI:285. (s.v. Tosti Boleszló) - Schem. Strig. 1918:XXIV. (34.); 1982:42. (34.) - MTK I:197. (toszeki hg.) - MÉL I:240. - Bodor 1984:44. (32.)

Piast János, Jan Kropidlo (†1421): oppelni herceg. - Boleszláv hg. (†1382) fia, Oppelni László (†1401) nádor (1367-72) unokaöccse, kujáviai (wloclaweki) pp., 1407: a szekszárdi apátság kormányzója, 1407-21: a pannonhalmi apátság kormányzója. 88

Engel II:195.

Piast Meskó, Mescho, Mesko, Messko, Mihály, tosti hg. (†1344. aug. 9. előtt): megyéspüspök. - P. Boleszláv érs. öccse, I. Károly Róbert első feleségének fivére. 1313: johannita lovag, 1318: a r. mo-i perjele. A MA-ban 1328. IV. 30-1334. VIII. 28: nyitrai, áthelyezve 1334. IV. 26-1343. IV. 17: veszprémi mpp. 1334. IV. 26-1344: kirnéi kancellár. 1344: elhagyta Mo-ot v. meghalt. Pecsétje 1336-ból maradt fenn. - Utóda Nyitrán 1334: Vasvári Vid, Veszprémben és a kirnéi kancellárságban 1344. VIII. 9: Büki István. 88

Mendlik 1864:50. (28.) (s.v. Mihály; 1334: veszprémi pp.); 56. (15.) (s.v. Meszkó v. Mihály; 1328-34: nyitrai mpp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (s.v. Mihály, a 15. pp.) - Gams 1873:3. (s.v. Messko [Michael] 1328-1304. V. 11. előttig: nyitrai pp.), 386. (s.v. Mesco [Michael] 1334. IV. 28-1342: veszprémi pp.) - Vágner 1896:95. - Eubel I:368. (s.v. Mesco [Michael], 1328: nyitrai pp.), 523. (s.v. Mescho, 1334. IV. 26: veszprémi pp.) - Pallas XVI:285. - Lukcsics 1907:8. (23. pp.) - Schem. Nitr. 1914:9. (18. pp.) - Schem. Vesp. 1916:XI. (23.) - Hóman-Szekfű II:70. - Bodor 1984:46. (38.)

Piast Ziemowit, IV. (†1425/26): mazóviai herceg. - III. Ziemowit fia, 1412: a veszprémi ppség kormányzója. 88

Engel II:195.