Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrovich


Petrovich Ede (Hőgyész, Tolna vm., 1898. aug. 7.-Pécs, 1987. jan. 11.): kanonok, főlevéltáros. - Középisk. tanulm-ait be sem fejezve az I. vh-ban az ol. fronton harcolt. Életmentő akciójáért magas kitüntetésben részesült. 1922: pappá szent., Püspöknádasdon, 1923: Németbólyban, 1926: Tolnán kp. 1927: hittan-lat-tört. szakot végzett. A dombóvári Esterházy Miklós nádor Gimn., 1931: a pécsi Széchenyi István Gimn. hittanára, 1942: a Ppi Tanítóképző int. ig-ja, 1945: kápt. levtáros, 1946: sztszéki bíró is. 1947: az esztergomi Érs. Tanítóképző ig-ja. 1948. IX: a pécsi Nagy Lajos Gimn. tanára. A Mária-kongregációs gyűléseken Bach-, Beethoven-, Verdi-, Wagner-zenedarabokat mutatott be. 1951: a →Pécsi Püspöki Levéltár munk., 1957-82: vez-je, 1960-: nyugdíjasként. - Cserkészvezetőként 1936-41: és 1943-45: a pécsi 10. sz. P.Á.R. cserkészcsapat parancsnoka. 1948-tól, a „katakomba-cserkészet” idején segítette volt cserkészeit. - Cikke: Janus Pannonius Múz. évkv-e (Pécs, 1956: Adatok a Pécs, Káptalan u. 2. sz. ház tört-éhez) - Fm: Egyhtört. olvasókv. Ókor. Pécs, 1937. - Pécsi szegyh. Uo., 1956. - Cultura Atesina. XV. (L´opera di Giuseppe Antonio Sartori a Pécs 1778-1783) Bolzano, 1961. - Janus Pannonius Múz. Évkv-e (A kk. pécsi egyetem épülete és címere) Pécs, 1972. - Dunántúli Dolgozatok (C) (A pécsi káptalani házak) Uo., 1983. (Történettud. sorozat 1.) - Sermones compilati in Studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. Bp., 1993. Boros László

Jámbor 1942:257. - Schem. Qu. 1981:283. - Örökség 4. Pécs, 1988. (Boros László: Egy gazdag életmű. Megemlékezés ~ről.) - Diós 1999:170. (2603.) - Tanulm-ok ~ tiszt-ére. Szerk. Font Márta-Vargha Dezső. Pécs, 2001. (Boros László: ~ emlékezete) (Tanulm-ok Pécs tört-éből 8.) - Gulyás/Viczián XX.

Petrovich Lukács, Petrovic (Szluin, Szluini végezred, 1805. okt. 15.-Róma, 1869. jan. 1.): kinevezett püspök. - A teol-t a KPI-ben végezte, teol. dr. 1834: pappá szent. Udvari kp., a zenggi szem. egyhjogi és egyhtört. tanára, sztszéki jegyző, zenggi, 1854-69: zágrábi knk., a zágrábi szem. rektora. 1860: ildai apát, az érs. líceum h. ig-ja, 1864: főesp. 1868. XII. 21: kinev. kaliidoni pp., fölszentelése előtt meghalt. T.E.

Matković 1888:CXXIV. (929.) - Ritzler-Sefrin VIII:174. (†1868. XII. 31.)