🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petrogalli
következő 🡲

Petrogalli Arthur (Fehérkő, Zólyom vm., 1850. jan. 5.-Trencsén, 1894. febr. 14.): főgimnáziumi tanár.- A gimn-ot Besztercebányán és Nagyszombatban végezte, Besztercebányán éretts., a bpi tudegy-en termrajzot, természettant, kémiát, m. tört-et és nyelvtant hallgatott. 1869-70: egyéves önkéntes Bécsben. 1871. IX. 12: a besztercebányai kir. kat. gimn. próbaéves, 1872-73: h. tanára. 1873. V. 1: tanári vizsgát tett, Aradon, 1885-94: Trencsénben a kir. kat. gimn. tanára. - M: Értekezés a bogárgyűjtésről. Arad, 1881. (előbb: Ált. Tanügyi Közl.) - A hasadó gombák. (Schizomycetes.) Előadás. A ragályokat tárgyaló tanulm-nyal bővítve. Uo., 1885. (Előbb: Kölcsey-Egyes. évkv-e) 88

Trencséni kir. kath. főgimn. értes. 1893:8. (Janovszky László) - Beszterczebányai kir. kath. főgimn. értes. 1895:269. (Lévay István) - Himpfner Béla: Az aradi kir. főgimn. tört. Arad, 1896:97. - Szinnyei X:1055.