🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Petki
következő 🡲

Petki István, királyhalmi (†1667): főudvarmester, csíki kapitány, főispán. - Gyermekkorában Bethlen Gábor fejed. (ur. 1613-29) udvarában az asztal körül szolgált, utóbb a fejed. követe. I. Rákóczi György (ur. 1630-48) erdélyi fejed. (ur. 1630-48) békekövete 1636: Budán Bethlen Istvánnál. A Bethlen és Rákóczi közti viszályban Rákóczi a székely határszéli szorosokba küldte, sikeres hadi vállalkozásait vezette az oláh vajdaságokban. 1643: Csík, Gyergyó és Kászon székek lustráját tartotta Lázárfalván. II. Rákóczi György (ur. 1648-60) tanácsosa, főkövete, hadvezére, egyszer helytartó, főudvarmester. 1653: részt vett az új törvénykv., az →Approbáták szerkesztésében; II. Rákóczi György (ur. 1648-60) Lupul vajda elleni hadjáratában 1653: ~ volt a székelyek és fizetett hadak fővezére. K-i haditetteiért a lengy-ek honfiúsították. 1657 nyarán ott volt a szerencsétlen lengyo-i hadjáratban, s onnan a fejed. kíséretében tért haza. 1658: Rákóczi híve maradt, mikor X. 7: a segesvári ogy-en a török által kinevezett Barcsai Ákost beiktatták a fejedségbe (ur. 1658-60), a csíkiak - sugalmazására - az adót Barcsaitól megtagadták. II. Rákóczi György halála (1660. VI. 7.) után Kemény János (ur. 1661-62) híveként nem akart meghódolni Apafinak. 1661: Ali pasa neki is fölajánlotta a fejedelemséget, de ~ visszautasította. Az általa vezetett Csík szék Kemény 2. kiűzése után sem akart I. Apafi Mihály fejed-nek (ur. 1661-90) hódolni, Ali pasa serege Csíkot fölprédálta, ~ híveivel Görgénybe menekült. Megbékélt Apafival; amikor a fejed-nek 1662: a nagyvezírhez kellett mennie, Küküllő vm. főispánjaként a fejed. távollétére kinevezett helytartók egyike, aminek címét 1663. IX. 24: is viselte. - Apor Istvánt ~ udvarházában nevelték katolikussá. Az erdélyi ferencesek és a betelepedett bosnyákok viszályát - mivel a bosnyákok az orsz-os törv-eket áthágták s nem akartak az itteni rtart-ba beolvadni, m-ul nem tudva nem tanítottak - az alamizsna-megvonás fenyegetésével megoldotta. Csíksomlyón a ferences zárda kriptájában nyugszik. 88

Orbán II. (†1662 u.) - Incze 2003:91. (†1667) (Bíró Vencel)