🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Persz
következő 🡲

Persz Adolf (Pest, 1842. jún. 3.-Nagyvárad, 1906. máj. 31.): jogakadémiai tanár. - A pesti piar. gimn-ban tanult, 1859: Temesváron éretts., ahol fél é. kispap, majd néhány hétig a Pázmáneum növendéke. Ez év végén visszatért Pestre, ahol 1863: jogot végzett. 1863. VII: a pesti kir. ítélőtáblán joggyakornok, 1864. VIII: a budai kir. kormányszéknél díjtalan fogalmazó gyakornok és másfél évig Nádasdy Ferenc gr. családjának nevelője. XI. 17: Komárom vm. főispáni titkára, 1865: jogi dr-rá avatták és ügyvédi okl-et szerzett. 1866: Komárom vm-ben törvényszéki ülnökh., 1868: Tatán, majd Kisbéren ügyvédi irodát nyitott. 1869: Komárom vm. tb. alügyésze, 1872: tiszti ügyésze és bölcsész dr. 1873: Győrbe költözött, ahol megalapította a hetente 2x kiadott Győri Figyelő c. lapot, 1873. XI. 2: a székesfehérvári főreálisk. m-ném. nyelv és irod. tanára. 1874. II. 14-VI. 27: a Székesfehérvári Figyelő alapító főszerk-je, V. 16-VI. 27: a Vértesalja c. lappal való egyesítéséig laptul. is, 1874. VII. 1-1876. VIII. 26: a Székesfehérvár és Vidéke (Vértesalja) fel. szerk-je, 1875. V. 8-1876. VII. 20: kiad. tul. is, 1874-76: a keresk. középtanodában a m. nyelv és irod. tanára is. 1875. X. 12: a nagyszebeni kir. jogakad. m. alkotmány és jogtört. h. tanára, 1877: egy. mtanárrá képesítette a bpi tudegy., ny. rk., 1881. I: ny. r. jogakad. tanár, a Hermanstädter Zeitung c. napilap fel. szerk-je. A nagyszebeni jogakad. föloszlatása után 1888. IV. 19-től haláláig a nagyváradi kir. kat. jogakad-n a m. alkotmány- és jogtört., az egyhjog, az eu. jogtört. és az államszámviteltan ny. r. tanára. - 1889. XII. 29-1890. III. 30: a Nagyváradi Hírlap, 1894. XII. 25-1895. XII. 31: a Tiszántúl c. napilapok alapító szerk-je, 1896. I. 1: főszerk-je. - M: A nemzetiségi kérdés államethikai világításban. Kritika is, nem is: dr. Meltzl Oszkárnak „Az erdélyi szászok jogállása Mo-ban” c. röpiratára. Nagyszeben, 1879. (ném-ül is, 1879) - Álneve: Cerberus (Győri Figyelő, 1873). 88

Szinnyei X:807. - Alkotmány 1906:130. sz. - Tiszántúl 1906. VI. 1. - Nagyváradi kir. kat. jogakad. alm. 1905/06. Nagyvárad, 1906:39. - Gulyás/Viczián XX.