🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Perger
következő 🡲

Perger Erzsébet Vigilanta, IML (Nagygencs, Vas m., 1914. nov. 16.-Bp., 1988. dec. 24. ): szerzetesnő. - Tanítónői okl-et szerzett. 1934. VII. 16: Sopronban lépett a kongr-ba. 1936. VII. 30: első, 1942. VII. 29: örök fog-át uo. tette. - A szétszóratás után Gencsapátiban élt, majd Bpen az Ulászló úti lelkészségen kántorkodott. r.k.

Perger János (Csertész, Zemplén vm., 1819. márc. 5.-Kassa, 1876. ápr. 5.): megyéspüspök. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Egerben végezte. 1842. VII. 26: pappá szent. Nagykállóban kp. 1844: az egri szem. pref-a és egyhjog tanára. 1845: Nyíregyháza plnosa, 1852: szabolcsi főesp., 1859: egri knk., 1868. I. 10: kinev., III. 13: megerősített, Kassán VI. 28: fszt. kassai mpp. Részt vett az Egyetemes M. Enciklopédia szerk-ében. - Fm: Az aszály okairól. Eger, 1863. - Kisapponyi Bartakovics Béla egri érs. Uo., 1865. - Utóda 1877. VI. 25: Schuster Konstantin. 88

Gams 1888:80. (8.) - M. Sion 1888:781. - Koncz 1892:196. - Abaúj-Torna vm. 1896:140. - Pallas XIII:935. - Schem. Cass. 1899:8. (7.) - H. Kovács 1907:106. - Szinnyei X:776. - Wick 1941:347. - Ritzler-Sefrin VIII:189. (*márc. 7.)

Perger József, Szt Eugéniáról nev., Piar (Nagykanizsa, Zala vm., 1853. aug. 29.-Nagykanizsa, 1901. nov. 26.): főgimnáziumi igazgató. - A gimn. 1-6. o-át Nagykanizsán végezte. 1871. IX. 8: Vácott lépett a r-be. 1872-75: a kecskeméti főgimn. 7-8. o-a után 1875-79: Kolozsvárt a főgimn-ban főként a mennyiség- és termtan tanítója. 1876. X. 28: szerz. fog-at, 1878. VI. 2: tanári vizsgát tett. 1879-83: Veszprémben gimn. tanár, 1882. VII. 2: pappá szent. 1883: Temesvárt gimn. tanár, 1888-93: a kecskeméti főgimn. ig-ja, 1893. IX. 11: házfőn. 1897: Léván házfőn. és gimn. ig. 1899: Nagykanizsán gimn. tanár. - M: A kegyes tanítór. kecskeméti főgimn. 1888/89-1896/97. é. értes. Közli. Kecskemét, 1889-97. 88

Szinnyei X:777. (†1891. nov. 26!!) - Koltai 1998:294.

Perger Lajos (Szemeréd, Hont vm., 1853. jan. 3.-Bp., 1929. szept. 7.): plébános. - 1865-70: a gimn-ot s a teol-t Esztergomban végezte, 1876. VII. 16: pappá szent. Varbón, 1880. III. 16: Dunamocson, 1881: Gútán, 1885: Esztergom-Királyvárosban kp., 1886. X. 28: Esztergom-Szentgyörgymezőn plnos. 1899-től az esztergomi papnev. gazdaságtan, 1906: m. közjog tanára is, 1926: esp. - M: Esztergom város és vm. egyh. és világi íróinak koszorúja. Esztergom, 1887. (Klny. Esztergom és Vidéke) - Esztergom-Szentgyörgymezei pléb. tört. Uo., 1901. 88

Szinnyei X:778. - Balogh 1939:46. - Gulyás/Viczián XX.