🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Perenye
következő 🡲

Perenye, Vas m.: plébánia a szombathelyi egyhm. kőszegi esp. ker-ében. - 1333: Pyrennye, a község neve vsz. a Prvanj, vagy Prveni szláv névből származik, ném-ül Prennendorf, Premendorf, 1697: Pörönye. A Németújvári, 1374: a Rohonczi, 1404: a Garai család birtoka, Mátyás kir. 1478. X. 11: a porosz Maryauerder Jakab kir. tüzérnek adta. Az uradalmat 1490. VII. 18: Zalonoki Pamkyrher Vilmos vásárolta meg 4000 arany Ft-ért, 1538: Batthyány Ferenc lett a birtokosa. - A pléb. 1332: már létezett. A törökök 1526 u. elpusztították. Lakóinak egy része 1661: ev. lett. Németgencs (1907: Nagygencs) filiájából 1937: alapították újra. - Kk. tp-át Szt Ágota tiszt-ére szentelték. A mai egyhajós, késő barokk Szt Ágota-tp-ot Batthyány Lajos gr. 1761: építtette a falu közepén. Az orgonát (1/8 m/r) Batthyány József esztergomi érs. adományából 1777 k. Jetter János építette, 1942: az Ádám Testvérek átépítették. Harangjait Szt Ágota, Ker. Szt János és 1938. VI. 4: Szt István (337 kg) tiszt-ére szent. - Nep. Szt János-kpnáját 1800: Kercselics János iparos és neje, Hofer Erzsébet alapította. A Szt Vendel-kpnát a község építtette 1850 k. egy korábban már tisztelt, késő barokk devóciós képhez. - Az 1849-i kolerajárvány miatt tett fogadalomból a falu népe szept. utolsó vasárnapján 2004: is gyalogosan zarándokol a velemi Szt Vid-kpnába. A vasárnapi szentmisék előtt a Szentháromság-olvasót imádkozzák, ünnepek délutánján latinul éneklik a vesperást, a temetés előtti estén a tp-ban virrasztanak, ádventban betlehemeznek, vízkeresztkor háromkirály-járást tartanak. A hagyományok ápolásában Heisz Alajos (1901-62) kántortanító emelkedett ki. - 1697: Nimet István licenciátus gondozta. Plébánosai: 1937: Csendes György, 1962: Györög Pál. 1986-tól Gencsapáti látja el. - Lakói 1940: 901 r.k., 20 ev., 9 ref., 15 izr., össz. 945. 1983: 630 r.k.- 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 103 tanuló. Medgyesy-Schmikli Norbert

Visitatio generalis 1697-98; Visitatio Canonica 1756, 1780, 1840. Szombathelyi Püspöki Levéltár. - Zimányi Vera: A rohonc-szalónaki uradalom és jobbágysága a XVI-XVII. sz-ban. Bp., 1968. - Schmikli [Medgyesy] Norbert: A ~iek Szt vidi búcsújárása. Perenye, 1999. - Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Szerk. Lackovits Emőke és Mészáros Veronika. Veszprém, 2004. (Medgyesy-Schmikli Norbert: Szt Ágota, Szt Vendel és Nep. Szt János tisztelete ~n)