🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pecz
következő 🡲

Pecz Vilmos (Horgospataka, Belső-Szolnok vm., 1854. márc. 20.-Bp., 1923. nov. 9.): nyelvész, egyetemi tanár. - 1862-68: Nagybányán, 1868-70: Máramarosszigeten, 1871-72: a pesti kir. kat. gimn-ban tanult, 1872-75: a bpi tudegy-en lat-gör. szakot végzett, 1876: tanári vizsgát tett és 1878: drált. 1873-77: a m. kir. középisk. tanárképző int. ösztöndíjasa, 1877-80: a bpi ev. főgimn. h., 1880-91: r. tanára. 1885-91: a bpi tudegy. klasszika-filológia mtanára, 1889: egy. és tanárképző-int. előadója, 1890-91: h. tanára. 1875: a Bpi Philologiai Társ. r. tagja, 1887: első titkára. 1887. V. 16: az MTA l., 1902. V. 9: r. tagja. 1891. VII. 11-1895. VIII. 15: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. klasszika-filológia ny. r. tanára, 1894-95: a bölcs. kar dékánja. 1892 őszén Görögo-ban az újgör. nyelvet tanulmányozta. 1895. VIII. 16-1923. XI. 10: a bpi Kir. M./Pázmány Péter Tudegy. klasszika-filológia ny. r. tanára. - M: Lat. verstan és prosodia gimn-ok sz. Bp., 1881. - Euripides tropusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles tropusaival. Műveltségtört. és költészeti szempontokból. Bp., 1882. (Ért-ek a nyelvtud. köréből X. 6.). - Gör. mondattan. A gimn-ok f. oszt-ai sz. Uo., 1883. - A kisebb gör. tragikusok tropusai míveltségtörténeti és költészeti szempontból. Uo., 1886. (Ért-ek a nyelvtud. köréből XIII. 11.) - Beiträge zur vergleichenden Tropik der Poesie. Erster Theil: Systematische Darstellung der Tropen des Aeschylus, Sophocles und Euripides mit einander verglichen und in poetischer und culturhistorischer Rücksicht behandelt. Berlin, 1886. - Aeschylusból. A lebilincselt Prometheus, Antigone és Ismene párdala. Uo., 1886. (Klny. bpi ev. főgimn. értes.). - C. Sallusti Crispi Bellum Catilinae et Bellum Jugurthinum. Kiadta. Uo., 1889. - A gör. tragoedia. 1. köt. A gör. tragédia tört. Uo. 1889. - Emlékbeszéd Pott Frigyes Ágoston külső tagról. Uo. 1890. (MTA emlékbeszédek VI. 10.). - Ta metajorika Vchmata tvu mikroterwn kai anwnumwn arcaiwn ellhwn tragikvn. Uo., 1894. - Zotikos költeménye a várnai csatáról. Bp., 1894. - Új-gör. nyelvtan olvasmányokkal és bevezetéssel az új gör. nyelvtud-ba. Uo., 1894. - Emlékbeszéd Télfy Iván lev. tag felett. Uo. 1902. - Ókori lex. 1-2. köt. Szerk. Uo., 1902-04. - A classica philológia jövője, tekintettel hazai viszonyainkra. Székfoglaló. Uo., 1905. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből XIX. 5.) - Emlékbeszéd Krumbacher Károly külső tag felett. Uo., 1910. (MTA emlékbeszédek XV. 2.) - Szünkritiké tropiké tész poiészeosz ton enkriton chronon tész hellénikész logotechnidsz. Uo., 1913. 88

Szinnyei X:675. - Márki 1922:167. - Darkó Jenő: ~ emlékezete. Bp., 1925. (MTA emlékbeszédek) - Szentpétery 1935:670. - Gulyás/Viczián XX.