🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pavel
következő 🡲

Pavel Mihály (Mihai), peterityei (Lénárdfalva, Szatmár vm., 1827. szept. 8.-Nagyvárad, 1902. jún. 1.): g.k. megyéspüspök. - A gimn-ot Nagybányán, Szatmárnémetin és Kassán, a teol-t munkácsi egyhm-s papnöv-ként Bécsben, Ungvárt és Szatmárnémetin végezte. 1852. III. 21: Ungvárt pappá szent., ahol a sztszék rum. jegyzője, utóbb Apsán lelkész. A szamosújvári egyhm. létrehozása (1853) után ott 1856: sztszéki jegyző, 1859. X: szlatinai parókus és 1861: máramarosi külhelynök, a pp-nek segítségére volt az egyhm. megszervezésében. 1872: a máramarosszigeti ker. ogy. képviselője. I. Ferenc József IX. 11: szamosújvári pp-ké nevezte ki, a p. XII. 23: megerősítette. Balázsfalván 1873. I. 26: pp-ké szent., II. 23: foglalta el székét. 1879. I. 29: áthelyezték a nagyváradi ppi székbe, a p. V. 15: megerősítette, VI. 8: beiktatták. Ott a szegyh-at kívül és belül fölújíttatta, a nagyváradi rum. el. isk. számára új épületet emeltetett, újjáépíttette a belényesi tp-ot és parókiát, az itteni gimn-ot átépíttette és korszerű berendezéssel szerelte föl, tanárai fizetését és nyugdíjasai nyugdíját rendezte, gondoskodott a tanárok özvegyeiről és árváiról. A gimn. mellett 134 növ. számára létrehozta a Pável Internátust. A növ-ek részben ingyen, részben jutányos fizetésért kaptak ellátást, uo. 60 növ. számára a polg. isk-val egybekötött Pável Leány Árvaházat létesített. 1888. IV. 17: p. trónálló. 1893: a balázsfalvi érs-választó zsin-on kir. biztos. Alapítványai több mint 3 mill. K-t tettek ki. Sírja az aknaszlatinai plébtp-ban. - Utóda Szamosújvárt 1879. II. 14: Szabó János, Nagyváradon 1903. V. 12: Radu Demeter. P.I.

Ogy. alm. 1887:23; 1892:21; 1896:22; 1901:23. - Enc. Rom. III:548. - Schem. Mv. 1900:112. - Kiss-Sziklay II:1033. - Gulyás/Viczián XX. (†Szlatina) - Jakubinyi 2004:48. (*szept. 6.; †Aknaszlatina)