🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paulovits
következő 🡲

Paulovits Károly István (Esztergom, Esztergom vm., 1865. aug. 17.-Bp., 1929. okt. 21.): hitoktató. - Belépett a minorita r-be, 1888. VII. 16: pappá szent. 1898: átlépett az esztergomi főegyhm-be, Nagykéren kp., 1899: Bpen hitokt. - M: Ovidius verseiből. Az átváltozások. A naptár. Ford. Bp., 1900. (M. Kvtár 192.) 88

Szinnyei X:569. - Schem. Strig. 1917:368; 1930:185.

Paulovits Sándor (*Németpalánka, Bács-Bodrog vm., 1881): miniszteri titkár. - A szegedi piar. gimn-ban éretts., a Ludovika Akad-n végzett, a cs. és kir. 85. gyalogezred hadnagya. Kolozsvárt 1909: jogot végzett, 1912: Tolna vm. szolgálatába lépett, majd Szekszárd rendőrkapitánya, a városi tűzoltóság újjászervezője. Önkéntesként a bpi 30. honvéd gyalogezred századosa, század-, majd zászlóaljparancsnok; 1918: a bpi katonai rendőrségnél, majd a határőrségnél szolgált. A m. külügyminisztérium megszervezésekor min. titkár. 1927: megszervezte a vh. utáni első nagy sztföldi zarándoklatot; XI. Pius a Sz t Sír-r. lovagjává ütötte, kommendátorrá, majd róm. palotagróffá emelte. - M: Raguza és környéke tájékoztatója. Bp., 1909. - Sztévi m. zarándoklatok. Visszaemlékezések a jubileumi év eseményeire. Ol., fr. és sp. földön, Róma, Lourdes, Limpias, Szentföld. Szerk. Uo., 1926. - Mo. kegyhelyei és azok csodái. Uo., 1930. - 1920. V. 15-1928. V/VI: a Magyar Helikon szerk-je, 1927(?)-31(?): a Tanulmányutak, Társasutazások és Zarándoklatok alapító-szerk-je és kiadója. 88

M. társad. lex. Bp., 1930.