🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Parampil
következő 🡲

Parampil, Thomas (17. sz.): az →indiai jakobiták első püspöke. - Az indiai jakobiták eredetileg káld szertartású →nesztoriánusok voltak, akik a diamperi zsinaton (→diamperi unió) egyesültek Rómával. Az erőszakos latinosítás miatt azonban néhány száz hívő kivételével újra elszakadtak Rómától. A szakadár mozg. feje ~ volt. 12 pap ~t pp-ké választotta és beiktatta. Azt azonban nem tudta elérni, hogy a nesztoriánus →pátriárka pp-ké sztelje. Sőt, az uniós munkát újra megkezdő →kármeliták kérésére a holl. gyarmati hatóságok száműzték. Ekkor 84 egyhközs. ismét egyesült Rómával, s csak 32 parókia maradt ~ mellett. A száműzött ~ 1665: Grégoriosz jeruzsálemi jakobita metrop-hoz fordult segítségért. A →metropolita ~lal együtt Malabárba utazott, itt meggyőződött róla, hogy ~nak vannak hívei, ezért pp-ké szentelte s Mar Thomas néven beiktatta a ppségbe. ~ és hívei átvették a jakobiták antiochiai lit-ját és jogrendjét. Ezzel megalakult az indiai jakobiták egyh-a. Tagjait a puthenkuttukar, az 'új párt', míg az unitusokat a pazhekuttukar, a 'régi párt' híveinek nevezték. Az unitusok pp-e ~ unokaöccse, Alexander Parampil lett. ~ utódai az iránta való tiszt-ből felvették a Mar Thomas nevet. P.I.

Oriente Cattolico 1962:135. - Timkó 1971:179.