🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palotay
következő 🡲

Palotay László (Máramarossziget, Máramaros vm., 1830. jún. 13.-Nagyvárad, 1908. szept. 30.): nagyprépost. - A gimn-ot Máramarosszigeten végezte. Részt vett az 1848-49-i szabharcban. A fil-t 1850: Nagyváradon, a teol-t 1851. X-1855: Rómában végezte, ahol 1855. VI. 2: pappá szent. 1856: Nagyváradon kp., 1858: ppi levtáros, 1861: szertartó. 1868. I. 1: Váradolaszi alesp-plnosa, 1872: tanítónőképzőint. ig. 1883. c. knk. 1887: a SZIT tud. és irod. o. tagja, Rómában a Szt Péter-tp-ban m. beszédet tartott. A vatikáni jubileumi kiállítás alkalmával »pro Ecclesia et Pontifice« ezüst érdemkeresztet kapott XIII. Leó p-tól (ur. 1878-1903). 1882: szegyh. knk., a kisszem. rektora. 1894: c. monostori apát, 1907: nagyprép. Saját költségén fölépíttette a nagyváradi Szt László-menház kpnáját, a gyopárhalmi, szenttornyai tp-ot és megvette a berettyóújfalui pléb. és isk. telkét. - Cikkei: Alkotmány (1899: Szigethy László álnéven). M: Hasznos és biztos óvszer a világi megromlott tud. ellen, vagyis a hit, remény és szeretet, fejtegetve és megvédve a modern szabadelvű kérdések és tévtanok ellenében. 1-3. köt. Írta Bonomelli Jeromos pp. Ford. Nagyvárad, 1882-83. - A szabadkőművességnek tana a vallás, erkölcsiség és társad-ról. Ol-ból szabadon átd. [Szigethy László álnéven]. Bp., 1887. 88

M. Sion 1892:144. - Szinnyei X:232. - Tiszántúl 1908:222. sz. - Veress 1917:248. - Gulyás/Viczián XX.

Palotay (1937?-ig Pajer) László, SJ (Bp., 1900. szept. 19.-Bp., 1970. okt. 4.): lelkipásztor. - 1929. IV. 26: lépett a r-be, 1937. VI. 24: pappá szent., majd mezogazd. akad-t végzett és átvette a rend nagykapornaki birtokának az igazgatását, 1944: uo. házfon. is. 1950. VI. 10: rendtársaival együtt Kunszentmártonba hurcolták. 1950 oszétol a Szolidaritás vállalatnál bedolgozó, majd kv-kötészetbol élt, közben a bp-krisztinavárosi tp. gyóntatója. 88

Cat. SJ 1935:48. (s.v. Pajer); 1940:57. (s.v. Palotay); 1947:58. (IV. 29: lépett a r-be); 1949:58. (IV. 29: lépett a r-be) - Pilinyi 1943:259. - Pálos 1992:184. (s.v. Palotay, 1929. IX. 7: lépett a r-be)