🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palotai
következő 🡲

Palotai (1874-ig Peska) Ferenc (Palota, Veszprém vm., 1829. okt. 14.-Veszprém, 1909. febr. 4.): nagyprépost. - 1845: belépett a piar. r-be, a 2 próbaévet Trencsénben töltötte. 1847/48: Veszprémben próbaéves tanár. 1848/49: a szabharcban honvéd. 1849: átlépett a zirci ciszt. r-be. 1855: veszprémi papnöv., 1856-59: a bécsi Augustineumban teol. hallg., 1859: drált, 1856. III. 16: pappá szent. 1856: Pacsán kp., 1859: ppi szertartó, 1860: sztszéki jegyzőh. 1862: levtárnok, 1868: ppi titkár, 1870: irodaig., 1873: veszprémi knk. s a pesti tudegy. hittud. karának bekebelezett dr-a, 1877: somogyi főesp. és főtanfelügy., 1878: körtvélyesi c. apát, 1883: zalai főesp., 1886: szegyh. főesp., hantai c. prép. s a középisk. hittanárokat képesítő biz. eln., 1887: a ppi javak kormányzója, 1905: nagyprép. - M: De vita et criptis s. Badae venerabilis presbyteri et monachi. Wien(?), 1859(?). 88

Schem. Vesp. 1908:10. - Pfeiffer 1987:168. - Gulyás/Viczián XX.

Palotai (1848-ig Purgstaller) József, Magyarok Nagyasszonyáról nev., Piar (Kőszeg, Vas vm., 1806. jún. 26.-Buda, 1867. ápr. 11.): rendfőnök, egyetemi tanár. - Kőszegen tanult, 1822. X. 8: Privigyén lépett a r-be. A fil-t 1826/27: Kolozsvárt, a teol-t 1828: Nyitrán, 1829: Szentgyörgyön végezte. 1827: a pesti egy-en tanári okl-et szerzett és fil., 1829: teol. dr. 1828. VIII. 27: Nyitrán ünn. fog-at tett, 1829. X. 8: Vácott pappá szent. 1835: tanár a váci, 1847: a nagykanizsai gimn-ban. 1848. IX. 2: a m. piar. rtart. főnökévé választották. A pesti és a budai piar. gimn. nemz. jellegű reformja s a r. belső életének korszerűsítésére irányuló törekvései, a szabharc támogatása miatt a világi és egyh. hatóságok 1849: a két gimn. tanári karának számos tagjával együtt eltiltották a tanítástól, ~t 1849 végéig vizsgálati fogságban tartották, régi családi nevének újrafelvételére kényszerítették. - 1851: a mernyei birtok kezelője, 1852: tanár Szegeden, 1855: Temesvárott, 1858: újra a m. rtart. főnöke, 1862-66: a törekvéseinek eredményeképpen létrehozott első mo-i középisk. tanárképesítő (tanárvizsgáló) biz. elnöke. - 1844. XII. 24: a MTA l., 1853. III. 16: r. tagja. Az 1840-es években az elsők között írt m. nyelvű fil., fil-tört. és esztétikai tankv-eket a felsőfokú tanint-ek számára; az 1860-as években az új, 8 o-os gimn. felső oszt-ait látta el logikai, lélektani, fil. és fil-tört. tankv-ekkel. - Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. - Fm: A bölcsészet elemei. 1-6. köt. (Bev. és lélektan. Gondolkodástan. Ismerettan. Erkölcstan. Szépműtan. A bölcsészet tört.) Buda, 1843. - A szépműtan vázlata. Buda, 1844. - Szépészet azaz aesthetica. Uo., 1850. - Philosophiai propedeutika. Pest, 1851. 88-M.I.

Szinnyei XI:230. - ~. Bp., 1943. - MTA tagjai 1975:208. - Koltai 1998:310.

Palotai (Pankovics) Magdolna Edmunda, KN (Szentkirály, Vas vm., 1897. máj. 27.-Jászberény, 1987. jan. 11.): szerzetesnő. - 1930. V. 5: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át 1933. I. 6: uo. tette, a gazdaságban dolg. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a jászberényi szoc. otthonban élt. r.k.