🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pallavicini
következő 🡲

Pallavicini Edina, gr. Zichy Rafaelné, őrgrnő (Bp., 1877. ápr. 24.-Madrid, 1960 u.): a →Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége elnöknője, a Magyar Vöröskereszt helyettes elnöknője. - Apja Ede, anyja Mailáth Etelka grnő (Gusztáv pp. unokahúga). A szülői házban házitanítók nevelték. 1901. VIII. 25: ment férjhez Zichy Rafael gr-hoz. Sárszentmihályon élt, 4 fiát és 1 lányát nevelte. Gr. Pálffy Pálné, az Orsz. Kat. Nővédő Egyes. alapító-elnöke vonta be az egyes. munkájába. 1909: a Kat. Tisztviselőnők és Keresk. Alkalmazottak, 1915: az Orsz. Kat. Nővédő Egyes. elnöknője. ~ elnöklete alatt alakult meg 1914: a Kat. Caritas a háborús nyomor enyhítésére. 1918. XII. 18: megalakította a →Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetségét, melynek célja a kat-ok összefogása a baloldal választási győzelmének megakadályozására. 1921: szöv-ük csatlakozott a Kat. Női Ligák Nemzetk. Szöv-éhez. 1922: a lélekromboló irod. ellen többekkel megalakította a M. Irod. Társaságot, melynek 1928-i megszűnéséig elnöke. 1923: részt vett a társ. folyóirata, a Napkelet megindításában. Sárszentmihályon a falusi nők foglalkoztatására szövőműhelyt létesített, utóbb fonórészleggel is ellátta. 1925: a Vatikán által létre hívott Kat. Női Ligák Nemzetk. Szövetsége elnökségi tagja. 1926: orsz. mozg-at kezdeményezett az Árpádházi B. Margit szttéavatásához szükséges két csoda kutatására. 1927-től évente lit. konf-kat rendezett. 1946. XI: elhagyta Mo-ot, fiához költözött, Madridba. - M: Michelangelo élete. Írta A. Coudivi. Ford. Bp., 1926. - Misekönyv. Szerk. és kiad. Uo., 1926. (névtelenül) - Mussolini vál. beszédei. Ford. Uo., 1927. - The history of Hungary. Writer Balonyi György. Transl. Uo., 1933. - A Napkelet olvasóihoz. Hekler Antallal. Uo., 1938. - Mit, mikor, hogyan kell tenni, hogy szép, okos és helyes legyen? Stadler Fridával. Uo., 1940. - Az udvari ember. Írta Castiglione Baldassare. Ford. Uo., 1940. - Le Marquis Jean Pallavicini (1848-1941). Uo., 1941. - Femmes hongroises. Uo., 1944. - Fel. szerk. 1926-33: A Kat. Nők Lapja, főszerk. 1934-44: az Asszonyok-Leányok c. havi lapokat. 88

Bozzay 1931:1043. (s.v. Zichy Rafaelné) - Gulyás/Viczián XX. - Sardagna János (unokaöccs) közlése

Pallavicini György, őrgr. (Tiszadob, Szabolcs vm., 1912. júl. 11.-Tájset, SZU, 1949. júl. 21.): teológiai hallgató. - 1944 nyarán a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karán saját költségén megkezdte tanulm-ait. 1944. X. 15: a Magyar Frontban vállalt szerepéért letartóztatták, XII. elején a dachaui koncentrációs táborba hurcolták (fogolyszáma: 135.811). Állítólag Szakasits Árpád szocdem. politikust is rejtegette bpi lakásán. 1945. IV. 29: az amerikai csapatok bevonulásakor szabadult. Magyar részről a nemzetk. fogolybiz. tagja. Hazatért Bp-re. Párizsba utazott, hogy kapcsolatot keressen →Habsburg Ottóval; barátai figyelmeztetése ellenére hazajött. 1946. V. elején az Andrássy út 10. sz. ház előtt nappal egy orosz rendszámú autóba lökték, és az →NKVD Vilma kirnő út 33. sz. alatti fogdájába hurcolták. Azzal vádolták, hogy Habsburg Ottó megbízásából átvette a M. Legitimista Párt vezetését. A kihallgatások során megkínozták, hogy hamis vallomásokat csikarjanak ki tőle. X. 16: a Conti u. börtönbe, néhány hét múlva egy nagyobb szállítmánnyal a lembergi elosztótáborba, 1947 tavaszán az É-szibériai Tájset büntetőtáborba vitték, haláláig építkezéseken dolgoztatták. 88

Hetényi Varga 1999. I:314.