🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Palisnyai
következő 🡲

Palisnyai György (†Mohács, 1526. aug. 29.): megyéspüspök. - Margalitsnál 1521. XI. 2. utántól, a MA-ban 1525-26: boszniai pp. Hodinka szerint vsz. nem székelt Diakóváron. Szinte állandóan a török ellen harcolt, ppségéből csak a címe maradt, mivel az egyhm-t folyamatosan foglalta el a török. Elesett a mohácsi csatában. - Utóda 1529: Krusics Péter adm., Gamsnál 1530: Kovachich Balázs. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (29.); 1862:6. (27.) - Gams 1873:369. (33.) (1526: pp.) - Hodinka 1898:93. (s.v. Palisnai) - Eubel III:152. (1526: pp.) - Margalits 1900:743. - Gašić 1944:23. (36.)

Palisnyai János (Palisna, Körös vm., ?-1391. febr. 16.): auránai perjel. - Körös vm. köznemesi családból származott. 1381. V. 26-1383. V. 12: és 1387. I. 28-1391. II. 16: mint az auránai konvent feje, a johannita lovagr. mo-i tartfőn-e katonai hatalma jelentősebb volt, mint a hasonló nagyságú földbirtokos családoké. Aurána vára a Zára és Szebenikó közötti ter. felügyeletét biztosította számára. 1383: elsőként lázadt föl Erzsébet kirnő ellen, kurdarca után Tvrko boszniai kir-hoz menekült. 1386. I: csatlakozott a →Horváti-párt lázadásához, VII. 25: rajtaütött a Gara város felé haladó Mária kirnőn és kíséretén, akiket fölkoncoltak, a kirnét Erzsébet anyakirnővel együtt Ivánc várába (Körös vm.) zárták, VIII: Novigrádba szállították, ahol ~ 1387. I. 16: Erzsébet kirnét börtönében (leánya szeme láttára) megfojtatta. VI. 4: Frangepán János a velencei hajóhad támogatásával ~t Novigrád föladására kényszerítette. A helyére perjelnek kinevezett →Losonczi Albert X-XI: sikertelenül ostromolta Auránát, melyet Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) horváto-i hadainak vezére, Frangepán János 1389. XI. 16-XII. 10: sem tudott bevenni. - Utóda a perjelségben 1393-94: fia, János. T.E.

Horváth M. II:373. - MTK IV:1194. - Mályusz 1984:334. - Engel II:184.