Magyar Katolikus Lexikon > P > Paks


Paks, 1978: a hozzácsatolt Dunakömlőddel város, Tolna m.: 1. esperesség a pécsi egyhm-ben. Plébániái: Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár-Belváros, -Külváros, Fadd, Gerjen, Kajdacs, Kölesd, Mözs, Nagydorog, Németkér, Paks-Dunakömlőd, Pálfa, Szedres, Tengelic, Tolna. - 2. plébánia. 1332: már létezett. Tp-át Szt Kereszt felmagasztalása tit-ra sztelték. A törökök 1526 u. elpusztították. 1699: alapították újra. Mai Jézus Szíve-tp-át 1901: építették. Org-ját (2/25 m/r) 1873: az →Angster gyár építette (op. 13.), 1957: a FHVO átépítette. Harangjait 1813: 132 cm átm. Millner Ferenc, 1924: 28 cm átm. →Szlezák László, 1976: 106 cm átm. Gombos Lajos öntötte. Anyakönyvei 1721-től. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1910: m., ném.; 1940: m., ném. - Filiái 2000: Biritó, Csámpa, Cseresznyés, Földes, Hegyes. - Plébánosai: 1721: Csitári János, 1725: Jaduda József, 1731: Szentbalázsi József, 1734: Czineg Sándor, 1739: Püspöki János, 1746: Manhalt János, 1761: Wittmann József, 1768: Paffán Ignác, 1777: Simonovits Antal, 1788: Simonovits Mihály, 1817: Bregovits János, 1822: Egyed Antal, 1829: Daróczy Zsigmond, 1844: Bertics Márton, 1846: Virág Mihály, 1850: Grósz József, 1857: Girk Alajos, 1867: Stálenberger József, 1883: Hanny Gábor, 1885: Spies János, 1894: Köhler Ferenc, 1898: Streicher József, 1912: Virág Ferenc, 1922: Mozsgai Sándor, 1930: Gaál János, 1939: Braun István, 1941: Kaufmann János, 1967: Szigethy László, 1977: Kolbert Mátyás, 1991: Isgum József, 2000: Bagi Sándor, 2001: Nemes József, 2003: Keresztes Pál. - 3. Az obszerváns ferencesek ktorát vsz. Paksy László (1483-87: Mátyás kir. tárnokmestere) emeltette. Az ozorai custodiátushoz sorolták. 1491: a vikariátus itt tartotta kápt-ját, amelyen megválasztották 11. vikáriusukat, Szapronczai Istvánt. 1507: gyűlést tartottak ~on, és megszavaztak néhány szabályt. 1526: a Mohácson győzelmet arató törökök Buda felé vonulva a ~i ktort is elnémították, többé nem kelt életre. Színhelye az egykori Dróczy-kúria és a Kálvária-domb között lehetett. Köveit a törökök helyben épült várukhoz, majd a Kornis-kúria építéséhez használták fel. Utóbbi 1893: isk. lett és 1986/87: bontásakor számos faragott mészkő került elő, ami részben a ktorból, részben a törökök által lerombolt kalocsai tp-ból származik. - Lakói 1840: 4278 r.k., 3 g.kel., 1168 ev., 1121 ref., 710 izr., 416 egyéb vall., össz. 7696; 1910: 8463 r.k., 19 g.k., 20 g.kel., 1676 ev., 1358 ref., 1 unit., 1011 izr., 13 egyéb vall., össz. 12.561; 1940: 8270 r.k., 9 g.k., 17 g.kel., 1621 ev., 1096 ref., 730 izr., 33 egyéb vall., össz. 11.776; 1983: 8500 r.k., össz. 17.648. - 1948: 15 tanerős r.k. ált. isk-jában 730 tanuló. 1993: nyílt meg a Balogh Antal Kat. Ált. Isk. és 8 oszt. Gimn. 2004: 38 tanító, ill. tanár; 262 ált. isk., 71 gimn. tanuló. **-H.F.L.

Gerecze II:896. - Schem. Qu. 1914:135; 1981:242. - Karácsonyi II:133. - Patay 1982. - Haris 1994:269. (Buzás Gergely) - MKH 1995:823. - MKA 2000:273.