🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Péczeli
következő 🡲

Péczeli Imre (Szilvásvárad, Borsod vm., 1897. febr. 28.-Székesfehérvár, 1972. ápr. 17.): hittanár. - Egerben a ciszt. gimn-ban éretts., a teol-t Egerben végezte, 1919. VI. 29: pappá szent. Szihalomban, Adácson, 1920: Makláron, Egyeken, 1922: Kisvárdán, 1924: Erdőteleken lelkész, 1925: Egerben a Szt József Internátus tanulm. felügy-je. 1928: Mezőkövesden hittanár és a Szt László Koll. ig-ja. 1931: Nyíregyházán hittanár, s az akkor alapított Szt Imre Internátus ig-ja, cserkészparancsnok és táborozó. 1942: az Unio Apostolica vez-je. 1944: Miskolcon gimn. hittanár, 1945: néhány diákja a tőle kölcsönkapott kv-ek (pl. Koszter Atya: Kamaszok, Lantos Kiss Antal: Vezérférfiúság) ürügyén följelentette. VI. 19: letartóztatták. Diákjainak többsége nyilvános kilencedet tartott kiszabadulásáért. X. 31: kiszabadult, de 6 havi internálásra ítélték. 1946: Aszaló, 1954: Jászfelsőszentgyörgy, 1958-62: nyugdíjazásáig Visonta plnosa, ahol rendbe hozatta pléb-ját és műemléktp-át. - Írásai: Egri Egyházm. Közl. (1942:75. Virradat előtt, 1943:14. Hív az Unio Apostolica, 98. A kritikus paptestvér) 88

Pilinyi 1943:185. - Szabad Mo. (Miskolc) 1945. VI. 22. (Őrizetbe vették ~ gimn. hittanárt), VI. 23. (Internálják ~ hittanárt), VII. 1. (Farkas György: Kilenced a reakciósokért), VII. 22. (Fülöp József: Nincs tovább!) - Schem. Agr. 1963:60. - Szolgálat 1972. XII. 92. (Németh Tibor: ~ 1897-1972) - Hetényi Varga III:120. - Diós 1999:167. (2464.)


Péczeli Imre (Szilvásvárad, Borsod vm., 1897. febr. 28.–Székesfehérvár, 1972. ápr. 17.): plébános. – 1919. VI. 29: egri egyhm-s pappá szent., Szihalomban, Adácson, 1920: Makláron, Egyeken kp., 1922: Kisvárdán hitokt., 1928: Erdőteleken h.plnos, 1925: Egerben hitokt. és a Szt József koll. tanulm. felügyelője, 1928: Mezőkövesden hittanár és a Szt László koll. ig., 1931: Nyíregyházán a Szt Ime koll. ig., 1933: p-i titkos kp., 1939: érs. tan., 1942: az Unio Apostolica vez. 1944: Miskolcon hittanár; 1946: Aszalón, 1954: Jászfelsőszetgyörgyön, 1958–62: nyugdíjazásáig Visontán plnos. – Írásai: Egri Egyhm. Közl. (1942:75. Virradat előtt. 1943:14. Hív az Unio Apostolica; 98. A kritikus paptestvér) 88

Pilinyi 1943. – Schem. Agriens. 1945:226., 1963:60. – Tóth 1947:22. – Puskás 1979:183. – Diós 1999:167. (2464.)