🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Székesegyházi Énekiskola
következő 🡲

Pécsi Székesegyházi Énekiskola, 1888-1953, 1990-95: A 19. sz. végi egyházzenei megújulás (→cecilianizmus) egyik maradandó eredményét Pécsett érte el Dulánszky Nándor püspöksége (1877-96) idején. Elindításában nagy szerepe volt Walter Antal knk-nak (1839-1916), aki kezdeményezte 1885: azt a ppi leiratot, mellyel Dulánszky pp. elrendelte a Graduale Romanum és Antiphonale Romanum bevezetését a pécsi szegyh-ban. 1887: elkísérte a pp-öt Regensburgba, a férfikar meghallgatására. Ennek hatására, s Liszt Ferenc és Trefort Ágoston javaslatára is az ottani isk. ig-jával együtt megtárgyalták a →liturgikus reform bevezetését és a ~ megalapítását. - Dulánszky pp. 1887: tanulmányútra küldte Regensburgba →Glatt Ignácot, akinek visszatérése után 1888. VIII. 25-re hirdették meg az első felvételi vizsgát 9-10 éves fiúknak. 80 gyermek közül 50-et vettek föl, 15-öt bentlakással. Az első közp. az Inczédy Dénes (2004: Hunyadi) u. 24. sz. házban volt. Glatt Ignác 1888. XI. 6: a szegyh. karnagya lett. Walter knk., aki 1889: a ~ ig-ja, a sajtóban is síkra szállt hasonló isk-k alapításáért az országban. - A ~ első nyilvános szereplése 1889 virágvasárnapján (Lassus: Improperium expectavit cor meum kezdetű offertóriumával), majd Galimberti p. nuncius Pécsre érkeztekor volt (Haller: Ecce sacerdos, Witt: Oremus pro Pontifice nostro, Pitoni: Laudate Dominum és Cantate Domino). Később Palestrina (Missa Papae Marcelli, Missa brevis) mellett neoklasszikus ném. zeneszerzők (Haller, Mitterer, Goller, Griesbacher) műveit énekelték. 1891. VI. 22: az újjáépített szegyh. fölszentelésekor I. Ferenc József jelenlétében énekeltek, aki a ~t is meglátogatta. A fiúk a föllépéseken (regensburgi mintára) piros reverendát és fehér karinget viseltek körgallérral. - A ~ okt. módszeréről Glatt Ignác az 1897. IX: Bpen tartott I. egyházzenei tanácskozáson tartott előadást, 1898. X-: a kat. sajtóban is megkezdte közlését. Hetyey Sámuel mpp. beiktatása után részletes jelentést kért a ~ ig-jától, mely 1897. XII. 12: készült el. A →gregorián éneket szorgalmazó egyházzenei reformot ellenző hagszeres zenészek 1900: a sajtó segítségével elérték, hogy a pp. a ~nak évi 6 szereplést engedélyezett a szegyh-ban. Az 1901. XII. 8: végzett szereplés sikerével azonban a ~ csatát nyert a pécsi közvélemény előtt, s (Szt) X. Pius p. 1903. XI. 22-i motu propriója végképp eldöntötte a ~ jogosultságát, úttörő szerepét. - Glatt Ignác betegsége miatt 1905: visszavonulását tervezte, ezért utódjelöltjét, →Lajos Gyula (1877-1955) tolnai káplánt kinevezték a ~ pref-ává, majd Regensburgba küldték, ahol karnagyi okl-et szerzett. A vezetőváltásra 1917: került sor, s a súlyos szervezési és anyagi gondok ellenére a ~ kórusa jótékonysági hangversenyeken, irod. előadásokon is föllépett. - →Mayer Ferenc (1899-1973), aki 2 é. volt Regensburgban, 1931: lett a ~ pref-a. - A ~ első rádiós szereplése XII. 8: volt Vittoria: O quam gloriosa c. miséjével. 1933: a →Pécsi Ünnepi Játékokon a polg. fiúisk. növendékeivel és a felnőtt énekkarokkal együtt adták elő Várhalmi (Weigele) Oszkár vezényletével Gabriel Pierné: A gyermekek kereszteshadjárata c. zenés legendáját. 1934: Szekszárdon jótékonysági hangversenyen működtek közre, 1936: Pécsen, a város török alóli fölszabadulásának 250. évford-ján Liszt Ferenc Missa Solemnisét énekelték a 400 tagú kórusban. - Lajos Gyula 1937: adta át a ~ vez-ét Mayer Ferencnek. 1938 pünkösdhétfőjén nagy ünnepséggel és hangversennyel emlékeztek meg az alapítás 50. évford-járól. XI. Pius p. áldását küldte, a jubileum országos figyelmet keltett. A kórus 1939. VI: →Halász Béla orgonaművész közreműködésével felvidéki és kárpátaljai körútra indult (Kassa, Ungvár, Munkács, Miskolc). 1940. X. 28: Pécsett hangversenyezett a regensburgi dóm kórusa (Bruckner, Caldara, Lassus, Liszt, Lotti, Palestrina, Pergolesi), XI. 24: rádiófelvétel készült (Vittoria és Harmath Artúr). - A ~ egy évben 59 misét, 57 offertóriumot, minden vasárnap teljes vesperást és nagyhéten a teljes énekanyagot énekelte. 1943. III. 23: a Zeneakad-n hangversenyeztek, Halász Bélával előadták Kodály: Jézus és a kufárok c. művét; a 30 perces hang- és képfelvételt a mozikban is vetítették. - A ~ épülete a Szepesy és a Káptalan u. sarkán 1889. X: épült föl, 1936: az Inczédy Dénes u. felől bőv. (ennek egy részét az 1950-es évek legelején lebontották). A II. vh. végén épületüket a m., majd szovjet, végül a bolgár katonaság foglalta le. Az 1944/45. tanév 1945. IV: kezdődött 21 növ-kel, miután 2 tantermet visszakaptak. A bolgár katonaság VIII. 21: ürítette ki az épületet. - Kodály Zoltán, aki 1945 őszén Pécsett tartózkodott, többször fölkereste a ~t, mely a Missa brevis X. 14-i ősbemutatójára készült. A növ-ek lapról leénekelték a nehéz szólamokat, ezért Kodály a magas fekvésű hangokat átírta az ő hangterjedelmükre, és segített a betanulásban is. A teljes mise XI: hangzott el a színházban, Halász Béla és Kálmán harmóniumkíséretével. - Az 1940-es évek vége anyagi gondokkal telt, 40 fiú énekelt a kórusban Mayer Ferenc vezetésével, fizetés nélküli férfiénekesekkel kiegészülve. Az 1947. tavaszi hangversenykörút állomásai: Beremend, Kaposvár, Debrecen, Pécsvárad, Mohács, Baja. A VI. 21-i színházi hangversenyen Jannequin, Williams motettáit is énekelték, XI: az →Országos Magyar Cecília Egyesület 50 é. jubileumi hangversenyén ismét fölcsendült a Missa brevis. - Nagy csapást jelentett a ~ számára, hogy az Orsz. Szakszervezeti Tanács kibérelte épületét, melyet a növendékeknek 1949. III. 7-ig el kellett hagyniuk. A megmaradt 19 növendék Pécsett magánházaknál talált szállást. Az 1949/50-es tanévben 28 növ. a kisszem-ban lakott, élelmüket a papnevelő int-től kapták. Létszáma 1950/51: 16; 1951/52: 17. - 1952: a 22 növ. átköltözött a ppi palotába, de bejárókat is fölvettek. - A ~t Kodály tiltakozása ellenére az ÁEH 1953. I. 29: föloszlatta, arra hivatkozva, hogy „létének jogalapja megszűnt” (Diarium Chori utolsó bejegyzése). Va.D.