🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécsi Hittudományi Főiskola
következő 🡲

Pécsi Hittudományi Főiskola, Szeminárium és Teológia, Római Katolikus Püspöki Hittudományi Főiskola: Vsz. a →pécsi püspökség alapítása idején papképzőt is szerveztek a pécsi kápt-ban. A pécsi egyhm. Mo. leggazdagabb egyházmegyéi közé tartozott, nem véletlen, hogy I. (Nagy) Lajos kir. 1367: Pécsett alapított egy-et (→pécsi egyetem). 1543. VII. 20: Pécs tör. megszállásával az egyh. intézményei elenyésztek. Az egyhm. töröktől való visszafoglalása után Thurn Antal pp. (1732-34) tervezte, de 1742: Berényi Zsigmond pp. (1740-48) kezdte meg az építkezést, 1746. IX. 4: meg is nyitotta, szabályzatát a pozsonyi →Emericanum mintájára készíttette, ekkor a képzés 2 é. tartott. A ~ megnyitásáig a növ-ek Grácban, Lorettóban, Nagyszombatban és Rómában tanultak. Klimó György pp. (1751-77) személyesen irányította a ~t, a képzés idejét (melynek nyelve a lat.) 4 évre emelte, s a fölvételt nyelvismerethez kötötte. Sikertelenül kérvényezte a teol. és egyhjogi dri cím megadási jogát; a pécsi egy. visszaállításának kérelmét Mária Terézia (ur. 1740-80) utasította el. 1779-83: 4 tanára oktatott. II. József (ur. 1780-90) központosítása 1783. XII. 9: megszüntette az ekkor Pécsett létezett ferences, kapuc. és pálos hittani szem-okkal együtt a ~t, 1784-90: a pozsonyi generális szem-ban tanulhattak a pécsi papnöv-ek. 1784: minden egyhm-ben kötelezően létesítettek egy papok házát (presbyteriumot), ahol a jelöltek teol. tanulm-aik befejezése után 1 é. készültek a szentelésre és a lelkipásztorkodásra. Kir. rendeletre a ~t 1790: ismét megnyitották, 1805-ig itt képezték a szerémi/diakóvári egyhm. szeminaristáit is. 1812: Király József pp. (1807-25) a Helytartótanács rendeletére scolasticus knk. stallumot szervezett, 1828/29: Szepesy Ignác pp. (1828-38) a világiak számára nyitott 2 bölcs. tanf-ot. 1860: Girk György (1862-68: pp.) kisszem-ot alapított. →Hanuy Ferenc 1903: mozgalmat indított a pécsi r.k. egy. fölállításáért, melynek hittud. karául a ~t képzelte, hiszen annak 30 ezer köt-es szakkvtára és értékes gyűjt-ei voltak. 1919: a megszállt Pozsonyból Bp-re menekült Erzsébet Tudegy-et csak Pécs szerb megszállás alóli fölszabadulása után, 1923: telepítették oda, áll. egyetemként, s a ~ saját szervezetben önálló maradt. 1952. VI. (v. VIII. 20): épületét az állam isk. célra igénybe vette, éppúgy, mint a szegyh. énekisk., a Papi Otthon és az Alapítványi Hivatal épületét. Az 1951/52. tanévet 37 pécsi és 6 vendég teol. hallg. a ppi palota D-i szárnyában vészelte át. 1952-91: a pécsi papképzés szünetelt. 1991: új életre kelt, kiegészítve a szekszárdi Illyés Gyula Ped. Főisk. kihelyezett hitokt. tagozatával, 21 oktatójával és 61 hallg-jával. 1997: a ~n hittanárokat és lpászt-okat képeznek. - A ~ hallg. önképzésére alapították a Szt Pál Egyházirod. Társulatot, melynek lapjai 1904-05: a Hitszónoklati Gyorsíró és 1921-51: a Szemináriumi Élet. - A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/42, 1870/71: 4/34, 1875/76: 5/38, 1880/81: 4/27, 1909/10: 5/43, 1933/34: 6/57, 1938/39: 4/61. T.E.

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896. - Kiss-Sziklay I:408. - Hanuy Ferenc: Kat. egy. Pécsett. Pécs, 1903. - M. stat. évkv. 1910:385; 1934:308; 1939:189. - A Pécs-Baranya M. Múz. Egyes. Értes. 1914. (Szentkirályi István: A pécsi szem. múltjából 1760-70) - Viczián 1978:291. - Balogh-Gergely 1995:298.