🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pécs-Városplébánia
következő 🡲

Pécs-Városplébánia: Pécs töröktől való felszabadítása (1686) után a jezsuiták gondoskodtak a pléb. élet elindításáról: kereszteltek, eskettek, temettek és végezték az akkor már nagyon szigorúan vett anyakönyvezést. A jezsuita rendfőnök volt egyben a pléb. vezetője. A plébtp. a városfalon kívül lévő Mindenszentek-tp. lett, ahol a jezsuiták a hódoltsági időkben is működtek. A plébház és a temető a tp. közelében volt (2004: Tettye u. 22.). Ez a helyzet 1704-ig, a rácdúlásig tartott. A rácok távozása után a pléb-t a kápt. vette át, az egyik knk. vezette. Maga a szegyh. ugyan nem lett plébtp-má, mégis benne vasár- és ünnepnapokon a város lakossága részére volt szentmise, ahol a szentbeszédeket és délutáni szert-okat m-ul és ném-ül a pálosok, később a ferencesek tartották. 1780: fölosztották: →Pécs-Székesegyház, →Pécs-Belváros. - Tp-ok ~ területén: 1. Szt Péter-székesegyház (bazilika!), a pp. és a káptalan tp-a; 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, a jezsuiták tp-a (2004: Pécs-Belváros plébtp-a); 3. a kapucinusok Szt Sebestyén tp-a, (2004: az irgalmasoké); 4. a pálosok Szentháromság tp-a (2004: Líceum-tp.); 5. az ágostonosok Szt Ágoston tp-a (2004: Pécs-Budai Külváros plébtp-a); 6. a ferencesek Stigmatizált Szt Ferenc tp-a (2004: Pécs-Assisi Szt Ferenc pléb. tp-a); 7. a domonkosok Szűz Mária születése tp-a (2004: már nem létezik). - Kpnák ~ ter-én: 1. →pécsi Havi Boldogasszony kápolna; 2. Xavéri Szt Ferenc kpna, melyet a ferencesek röviddel pécsi letelepedésük után építettek (2004: a gör. kat-ok tp-a); 3. Szt Donát kpna a szőlőhegyen, épült 1736 k.; 4. →pécsi kálvária kpna. - A pléb. ter-én 2004: már nem működő kápolnák: 1. Nep. Szt János kpna, melyet Nesselrode pp. alakított át török mecsetből, saját temetkezési helyül. 1950 k. megszüntették, 2004: Jakováli Hasszán-dzsámi néven múz.; 2. Szt Rókus kpna, melyet a jezsuiták egy török türbéből alakítottak ki. 1950 k. megszüntették, 2004: Idrisz Baba türbéje néven ismert, de a környéken még mindig él a neve: Rókus utca; 3. Kpna Domsics Mátyás knk. házában (Janus Pannonius u. 4.); 4. Szentháromság kpna, helye ismeretlen (Brüsztle I:17.); 5. Szt Erzsébet apácarend kpnája (Mátyás kir. u. 15.). - Plébánosai: jezsuiták: 1686: Prenthaller János, 1687: Bitévi Mihály, 1688: Molin János, 1689: Ravasz Ferenc, 1693: Smoljanovich Lukács, 1698: Pusztabonyák István, 1702: Koller Ferenc. A rácdúlás után: 1704: Kapucsi György, 1730: Domsics Mátyás, 1734: →Fonyó Sándor, 1754: Klimó György pp., 1762: →Petheő József, 1768: Andrási László, 1772: →Nunkovics György, 1773: →Mitterpacher Dániel, 1778: →Hersching Dániel. Timár György

Brüsztle I:5. - Madas 1978. - Timár 2003:51, 60.