🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mitterpacher
következő 🡲

Mitterpacher Dániel Antal, mitternburgi (Pécsvárad, Baranya vm., 1745. jún. 4.-Pest, 1823. febr. 19.): választott püspök. - Pécsett, Nagyszombatban tanult, 1762. VI. 1: a CGH növ-e lett, 1767. IV. 20: pappá szent. 1769-71: Szakadáton, 1771-73: Magyarszéken plnos, 1773: pécsi knk., 1780: cikádori apát, septemvir. 1790: skutari vál. pp. - Utóda a skutari c-en 1823: Marich János. T.E.

LBE:511. - Schem. Qu. 1857:53. - Brüsztle I:611; IV:481. (*Pécsvárad) - Nagy VII:518. (†1821; 78 é.) - Veress II:198. (*Pécs)

Mitterpacher József, mitternburgi, SJ (Bellye, Baranya vm., 1739. febr. 14.-Buda, 1788. márc. 24.): egyetemi tanár. - M. Lajos öccse. 1753. X. 14: Trencsénben lépett a JT-ba. 1766: Grácban szent. pappá. Tanár vidéki gimn-okban, 1768: a Theresianum kormányzója, 1773/74: a nagyszombati egy. mat. tanára. 1776/77: a bölcs. kar dékánja, 1780/81: az egy. rektora. Tisztségét az egy. Budára, majd Pestre helyezése után is megtartotta haláláig. Szerepe volt a bölcs-tud. kar keretei között megszervezett Institutum Geometrico-Practicum (Mérnökképző Int.) létrehozásában, ebben az intézményben is oktatta a mat-t. Kz-os egy. jegyzetét utóda, →Pasquich János adta ki. - Fm: Unterricht in der mathematischen Analysis und Maschinenlehre. Lipcse, 1798. M.I.-88

Szerdahelyi György: Memoria Josephi Mitterpacher. Buda, 1788. - Szinnyei IX:44. - Sommervogel V:1133. - Szentpétery 1935:659, 676. - Gyenis 1941. II:538. - JTÉ 1942:425. (1379.)

Mitterpacher Lajos, mitternburgi, SJ (Bellye, Baranya vm., 1734. aug. 25.-Pest, 1814. máj. 24.): egyetemi tanár. - M. József bátyja. A pécsi gimn-ban tanult, 1749. X. 14: Trencsénben lépett a JT-ba. 1755: a soproni, 1758: a győri gimn. tanára, 1759: Bécsben teol-t tanult, majd a Pázmáneum kormányzója. 1761: szent. pappá. 1762: a Theresianumban hitokt. Utolsó fog-át 1768. II. 2: tette Bécsben. 1774: a Budára helyezett egy-en 1777-1814: a mezőgazd-tani tanszék első tanára. 1782: egyike az Institutum Geometricumban oktató 4 ex-jezsuita prof-nak. 1790/91: a bölcs. kar dékánja, 1800/01: az egy. rektora. A m. mezőgazd-tan tud-ának egyik első kiemelkedő alakja. Egy. és középisk. mezőgazd. tankv-eket írt, műveit több nyelvre is leford., évtizedeken át használták itthon és külf-ön. Szerepe volt az elavult ugarolás helyetti modern terményváltó gazd. módszer hazai elterjesztésében. Szőlőművelési szakkv-ét, melyben a fr. tapasztalatokat ismertette, a nemzetiségek nyelvére is leford. Fontosak a falusi népisk-k számára írt m. nyelvű tankv-ei, melyekben az ésszerű gazd. tevékenységekről adott tájékoztatást. Tagja volt a bolognai Tud. Akad-nak, és az Alsó-Ausztriai Mezőgazd. Társaságnak. - Fm: Adumbratio notionum oeconomicarum. Bécs, 1773. - Kurzgefasste Naturgeschichte. Uo., 1774, 1789. - Introductio in physicam historiam plantarum. Buda, 1777. - Elementa rei rusticae. 1-3. köt. Uo., 1779-94, 1816. Ol-ul: Milánó, 1784-94. - Anfangsgründe der physicalischen Astronomie. Bécs, 1781. - Physikalische Erdbeschreibung. Uo., 1789. - Technologia oeconomica. Buda, 1794. - Primae lineae historiae naturalis. Uo., 1795. - Compendium historiae naturalis. Uo., 1799. - Praelectiones technologicae. Uo., 1800. - A szederjfa és selyembogár neveléséről való oktatás. Uo., 1805. - Oktatás a pamuktermesztésről. Uo., 1810. - Summarium tractatus de vitis cultura et arte parandi vinum, crematum et acetum. (m-ul, ném-ül, szl-ul, szerbül és ruménül is). Uo., 1813. - Opera Oeconomica. Lipcse, 1815. M.I.-88

Szinnyei IX:45. (*aug. 25.) - Sommervogel V:1133. - Szentpétery 1935:680. - JTÉ 1942:417. (1312.) (*aug. 28.) - M. Közgazd. Múz. Közleményei. Bp., 1962. (Éber E.: A mezőgazd-tan első hazai tanszéke és első tanára, ~)