🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálos Könyvtár
következő 🡲

Pálos Könyvtár, KPI Pálos Könyvtára: 1. a →pálosok pesti rendháza könyvtárának terme. - 2. a →Központi Papnevelő Intézet könyvtára. Az 1715-80: épült templom- és kolostoregyüttesen belül a könyvtár 1760-71: készült. Bútorzatát a bajor származású →Rucsmann Antal OSPPE irányítása mellett 4-5 pálos szerz. faragta. „A tudományok a teológia szolgálóleányai” témájú mennyezeti freskót minden bizonnyal Paul →Troger tanítványai készítették, akik a tp-ot is festették. - A pálosok 1770 k. töltötték föl a polcokat a törökök elől folyamatosan menekített és →Elefánton (Nyitra vm.) őrzött könyvállományukkal. - A II. József-féle abolíció 1786: érte el a ~t, anyagát átvitték az Egy. Kvtárba. 1789-1803: a kvtárterem olykor kaszinó volt. - Miután →Széchényi Ferenc gr. megkapta a kir-tól Nemzeti Múzeum céljára a ktor épületét, 1803 tavaszán Nagycenkről ide hozta a kvtárát. Így lett a ~ az →Országos Széchényi Könyvtár első otthona, 1803. XII. 8: itt nyílt meg a Nemzeti Múzeum és Könyvtár. A mennyezeti képet Széchényi fölkérésére Pietro Rivetti átfestette egy címer- és arcképsorozattal: a középmezőben Mo. 2 angyal által tartott nagycímere, körülötte a társországok címerei. Az egyik angyal kezében tekercs a felirattal: Bibliotheca Hungarica Széchenyiano-Regnicolaris. A festmény alá körbefutóan 30 magyar tudós arcképét tervezték, de csupán neveik fölirata készült el. Széchényi Ferenc ugyanis siettette a kvtár berendezését (VIII. 20: szerette volna átadni a nemzetnek ajándékát), ezért VI. 30: az állványokat lebontatta és az arcképek megfestését későbbre halasztotta. Mivel a kv-ek kirakása a tervezettnél lassabban ment, József nádor végül XII. 8: nyitotta meg ünnepélyesen a nyilvános kvtárat. 1805: a napóleoni háború miatt a Múz. és Kvtár anyagát Nagyváradra menekítették. - I. Ferenc kir. (ur. 1792-1806) 1805: az egykori ktorba alapította a pesti Központi Papnevelő Intézetet. A rektor és a tanárok az Egy. Kvtár duplum-állományából válogatott, 163 kolostorból származó kv-vel (benne a pozsonyi jezsuita koll. protestantika része) tölthették föl a polcokat. Az Egy. Könyvtár azonban kódexet nem adott, s a legrégebbi nyomtatványokból is vsz. csak tévedésből került a ~ba néhány. - A Széchényi Ferenc megrendelésére készült képet 1988-92: restaurálás során eltávolították, és visszaállították az eredeti freskót. - A kv-állomány 2000: 16 ezer mű kb. 8 ezer kötetben. **