🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pál, III.
következő 🡲

Pál, III., Alessandro Farnese (Canino v. Róma, 1468.-Róma, 1549. nov. 10.): VII. Kelemen utódaként 1534. X. 13-1549. XI. 10: pápa. - Rómában, Firenzében és Pisában humanista képzést kapott. Pápai szolgálatba lépett, ap. protonot. VI. Sándor p. 1494. VIII. 31: bíb-sá nev. ki. Egyéb javadalmai mellett 1501-19: Corneto adm-a. Folyamatos előléptetés során 1524. VI. 15: ostiai bíb. és a bíb. koll. dékánja. Magánélete a humanista-reneszánsz kor lazaságában zajlott, több törvénytelen gyermeke is volt. Egyházkormányzati tapasztalatai, éleslátása és határozottsága miatt 1534. X. 13: megválasztották p-nak. - ~ jól látta a teendőket. Programjába vette a belső megújulásért tartandó zsinatot, az eretnekségekkel való harcot, a ker. fejed-ek közötti békét és a törökök elleni háborút, de a tényleges végrehajtást csak előkészíteni tudta. A bíb. koll-ot megújította, rokonságából is nevezett ki, de a pápasága során kinev. 71 bíb. között nagyszerű munktársakra is talált: G. P. Caraffa (IV. Pál), G. Contarini, J. Sadoleto, R. Pole, M. Cervini (II. Marcell), G. M. de Monte (III. Gyula), Fisher Szt János. 1536: fölállított egy bíb. reformbiz-ot, amely kidolgozta a Concilium de emendanda Ecclesia c. javaslatot. A reform érdekében támogatta a szerz-eket (→barnabiták, →kapucinusok, →szomaszkaiak, →teatinusok), 1540: jóváhagyta →jezsuitákat. 1542. VII. 15: újjászervezte a róm. inkvizíciót (→Szent Officium). 1538: nyilvánosságra hozta a már 1535: elkészített kiközösítő bullát VIII. Henrik ang. kir. ellen. - Legfontosabb intézkedése a zsin. összehívása volt. Első próbálkozásai eredménytelenek maradtak, mert V. Károly vallási vitákban látta a megoldást, I. Ferenc fr. kir. fönn akarta tartani a vallási megosztottságot. Ezért az 1536: Mantuába, 1537: Vicenzába meghirdetett zsin-ból nem lett semmi. 1542: Trientbe újra összehívta a zsin-ot, de az csak a cs. és a fr. kir. békekötése (1544) után válhatott valóra. 1545. III. 15-re újra összehívta a 19. egy. zsin-ot (→trienti zsinat), melyet XII. 13: meg is nyithatott. A zsin. jelentős munkát végzett, de ~ tudtán kívül a legátusai 1547: áthelyezték azt Bolognába, amit a cs. nagyon ellenzett, ezért 1549. IX. 13: a zsin-ot fölfüggesztette. - Michelangelo ~ megbízásából folytatta a Szt Péter-baz. építését és készítette a Sixtusi kápolna freskóit. ~ reformtörekvéseit erősen gátolták családi kötöttségei, ennek ellenére ő lett az összekötő kapocs a reneszánsz p-k és a reform pápái között. - ~ erősítette meg 1536: Vergerius Péter modrusi pp-öt, Beganicio Miklós dulmi cpp-öt, II. 11: Szondy Pál és III. 15: Pesti Ferenc cpp-öt, XI. 6: Hermolaisi Hermolaus modrusi, 1538. III. 15: Loaysa Didák OSA modrusi, 1539. V. 30: Brodarics István váci, V. 30: Frangepán Ferenc egri, V. 30: Martinuzzi György váradi, VI. 2: Újlaki Ferenc győri, VI. 9: Eszéki János pécsi, 1540: Serabri Fülöp OSB modrusi, Skorovics Tamás boszniai pp-öt, II. 13: Simándi Péter cpp-öt, 1541: Jozsefity Ferenc zenggi pp-öt, 1543. IX. 24: Meutravee Jakab és 1544: Theltonici János cpp-öt, VII. 4: Fabricius Balázs szendrői cpp-öt, VIII. 8: János boszniai pp-öt, VIII. 8: Gazach Márton, 1547: Ilosvay István és IV. 22: Verőczei Miklós cpp-öt, 1549: Gyulai Farkas zágrábi pp-öt, IV. 10: Maicen György cpp-öt, VII. 26: Duymo Albert modrusi pp-öt. - Utóda 1550. II. 17: III. Gyula. T.J.

~ p. atyai tanácsa a cs-hoz Kálvin János megjegyzéseivel. Ford. Szücs József. Pápa, 1910. - Mondin 2001:418.