Magyar Katolikus Lexikon > P > Pálóczi


Pálóczi György (†Esztergom, 1439. máj. 10.): prímás-érsek. - P. Péter fia, P. Domokos leleszi prép. és a mo-i prem-ek vizitátora unokaöccse. Testvérei Imre, Máté, Hedvig. 1400 előtt szepesi knk. (még nem volt klerikus), s ez év végén Zsigmond kir. prép-tá nevezte ki. 1401-19: szepesi prép. IX. Bonifác p. elfogadta a kápt. tiltakozását e kinevezés ellen, mely →Marczali Dósát választotta prép-nak, de a kir. ragaszkodott prép-jához. ~, látva a kápt. ellenállását, helyettest állított, s külf-re ment tanulni. 1408: a krakkói, 1409: a bécsi egy. hallg-ja, 1412. IV: a jogi karra iratkozott be. A kápt. panaszt emelt távolban lévő prép-ja ellen, elmozdítását kérte, de Zsigmond kir. nem engedett, s ~ visszatért prépságába. A kir. 1419 elején erdélyi pp-ké nevezte ki, V. Márton p. VII. 31: erősítette meg. 1423. VIII. 10: esztergomi érs-prím. A p. XI. 10: megerősítette, 1424. II. 9: elküldte a palliumot. 1431: képviselőt küldött a →bázeli zsinatra, 1437: Albert koronázásakor megkapta Drégely várát. 1437: az öccse, P. Mátyus halála után a nádori széken folyó perek bírája. 1438. V. 26-1439: kir. kancellár. Élete végén Zsigmond rábízta a Szt Korona őrzését. - Utóda a kir. kancellárságban 1440: Rozgonyi Simon, a szepesi prépságban 1419. IX. 26. u. Késmárki György, Erdélyben 1424. II. 4: Csanádi Balázs, Esztergomban 1440. II. 15: Szécsi Dénes. 88

Schem. Trans. 1838:XIX. (1419-23: erdélyi pp.); 1913:13. - Mendlik 1864:28. (41.) (1423-39: érs.), 89. (1419-23: erdélyi pp.) - Gams 1873:382. (s.v. Palócz; 1419. VII. 31-1424: erdélyi pp.), 382. (1423. XI. 18-†1439: esztergomi érs.) - Fraknói 1895:545. - Pirhalla 1899:68. - Eubel I:493. (s.v. Georgius de Palócz; 1419. VII. 31: erdélyi pp.), 465. (1423. XI. 10: esztergomi érs.) - Schem. Strig 1917:XXV; 1984:46. - Temesváry 1922:310.

Pálóczi Zsigmond (†1479. jún. 25. előtt): megyéspüspök. - Apja P. János, Ung vm. főispánja. ~ 1467: Ferrarában tanult, ahonnan vsz. Páduába ment, ahol 1468. V. 23: tanú egy társa dr-rá avatásán, uez 1472: is. A MA-ban 1474. IV. 23-1475. VI. 6: vál., 1475. V. 28: vál. és megerősített, 1475-1477. I. 17: tényl. szerémi mpp. Széke 1478. IX. 8-XI. 30: üres, utóda 1479. VIII. 30: Pesciai Boldizsár. T.E.

Nagy IX:96. - Gams 1873:379. (1475-80: szerémi pp., †1480 k., utóda 1482: Vitéz János) - Eubel II:262. (s.v. Sigismundus de Palócz; 1475. IV. 5: megerősítve) - Veress 1941:680. (†1480) - Gašić 1944:57. (36.) (1475: szerémi pp.)