Magyar Katolikus Lexikon > M > Marczali


Marczali Benedek (†1497 előtt): fölszentelt püspök. - 1471. IV. 3: a palesztinai Nikopolisz fszt. pp-e. 1480. I. 8: a róm. Szentlélekről nev. testvérület anyakv-ébe már nikopoliszi pp. és egri spp-ként írta be magát. 1492: Felnémeti Bernát árkádiai fszt. pp-kel együtt Bakócz Tamás egri pp. spp-e. Az egri kápt. javadalmasa, a hevesi főespség adm-a. Javadalmait Bakócz ~ halála után unokaöccsének, Szathmári Jánosnak adományozta. - Utóda a nikopoliszi c-en 1478: Jacobus de Ivodio. T.E.

AEET III:228; IV:158. - Eubel II:223. (s.v. Martiali)

Marczali Dósa Miklós, Dousa, OSB (†1422. márc. 9.): megyéspüspök. - Eredetileg ferences szerz. volt. Több bencés monostor kommendátor apátja, pannonhalmi megbízatásakor bencés fogadalmat tett. 1399-1404: pannonhalmi főapát. A bencés apátok közül egyedül ~ írta alá azt az okl-et, melyben Zsigmond kir. örökös nélküli halála után Albert osztrák hg-re hagyta a m. trónt. Áthelyezéssel 1404. VI. 3: v. 1405. IV. 15: vál., 1405. XI. 23: v. 1407-1422. III. 9: tényl. csanádi mpp. Mivel Zsigmond kir. az ellenp. oldalára állt, VII. Ince és XII. Gergely a jelölt m. pp-ök kinevezéséhez nem járult hozzá, ~t azonban a p. 1409: csanádi pp-ké tette. ~ betiltotta Wyclif kv-eit. Az elődjei által adományozott javakat megerősítette, Lippán ispotályt alapított. Klerikusai a törökök miatt fegyverviselési engedélyt kértek tőle. - Utóda Szerémben (mely a MA-ban 1401. II. 17-1409. VIII: üres) 1410. III. 21: Ders Pál, Csanádon 1423. III. 23: Marczali László. 88

Gams 1873:378. (s.v. Dousa, 1405-1406. II. 2: szerémi pp.; 1406-10: széke üres), 370. (s.v. Dosa de Marczaly; é.n.) - Borovszky I:358. - Fraknói 1895:98, 511. - Eubel I:180. - Juhász IV:50. - Schem. Csan. 1980:21. (33.) (szerémi ppségét nem említi) - Mályusz 1984:214. - MA: tévesen Nagyrozsályi Kun Gergely néven 1393-97: szerémi pp. - Tört. Szle 1965:489. (Fügedi E. szerint 1403 e. udvari kp., 1403: csanádi pp., †1423)

Marczali László (†1434. júl. 25. előtt): megyéspüspök. - Apja M. Miklós (†1412) temesi főispán, majd erdélyi vajda, testvérei Imre, János, István. ~ Bécsben jogot tanult, s mint diplomata Zsigmond és Ulászló huszita-ellenes szövetségén fáradozott. Marczali Dósa csanádi mpp. mellett knk., 1417-23: csanádi nagyprép. A MA-ban 1423. III. 25: vál., 1425. II. 24-1434: tényl. csanádi mpp. A török veszedelem miatt a D-i vidékeknek adókedvezményt szerzett. Terjesztette Szt László kir. kultuszát. Róm. zarándoklatot szervezett, s külön gondja volt az intézményes szegénygondozásra. - Csanádi széke 1434. VII. 25-1437. III. 25: üres, utóda 1438. IV. 30: Himfi Péter. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Marczaly; 1423-34: pp.) - Gams 1873:370. (1423-34: pp.; 1434-1437. IV. 30: üres, utóda 1437-†1437/38: Lőrinc, akit más újabb összeállításokban nem említenek) - Borovszky I:359. - Fraknói 1895:511. - Schem. Csan. 1900:62. - Juhász IV:65. - Römische Quartalschrift 1957. (Juhász, Kálmán: L. M. und sein Bistum Tschanád 1423.) - Schem. Csan. 1980:21. (34.) (1423-1343(!): pp.)