Magyar Katolikus Lexikon > O > osztókanonok


osztókanonok (lat. divisor): a →káptalan jövedelmeinek kezelésére és szétosztására megválasztott →kanonok. - Esztergomban az ~hoz folyt be a jövedelem a →káptalani adószedőktől, a bérlőktől, a vámszedőktől, és ő osztotta szét a knk-ok közt a megszabott módon és arányban. A kezelt pénzekről pontos jegyzéket vezetett. A késedelmes fizetőket igyekezett a határidő pontos betartására szorítani. A knk-ok egymásközti tartozásait kiegyenlítette, levonta a követelést az adós →osztalékából. Hivatali esztendejének leteltével a kápt. elé terjesztette számadásait. Fizetése az általa kezelt jövedelmek 1/100-a volt. **

Kollányi 1900:XIV.