🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > orgonista
következő 🡲

orgonista: az orgonán játszó kántor, orgonaművész. - 1288: a Kassai kódexben megemlítik, hogy a pécsi domonkosok ktorában Simon testvér az isk. zenei vezetője. Később Sebestyén fráter, aki a pécsi ktorban tanult orgonálni, arra kapott megbízást, hogy a Nyulak-szigeti domonkos ktorban vegye át az idős orgonamester feladatkörét. - A 15. sz-ra Mo-on feltűnően megszaporodtak az orgonák, ami több ~t igényelt. Az egri knk-ok között ~ Gleywicz Miklós, a pécsi kápt-ban 1450: volt ~ knk. Papi ~k voltak kisebb tp-okban is. Úgy tűnik, az ~ teendőket, ha csak lehetett, a világi papság v. szerzetek tagjai végezték. A városi és ktortp-okban a 15. sz. végére már mindenütt volt ~, s talán kialakult az ~k helyzete és jogállása is. A szervezett orgonaoktatás kezdete a →Ratio Educationis kibocsátásától (1777) számítható. melyben szerepel a zenetanítás is. Különösen a tanítójelöltek számára volt fontos az orgonajáték oktatása, mivel kántortanítóként a falvakban és a kisebb városokban a →kántor szolgálatát látták el. A magyar ~képzés a 19. sz. végéig szinte egyet jelentett a kántortanító-képzéssel. Felsőbb szintű zenei tanulmányok az Orsz. Magyar Kir. Zeneakadémián 1875: indultak, az orgonaoktatást 1882-től a ném. Hans Koessler vez., aki az orgona mellett zeneszerzést is tanított. So.F.