Magyar Katolikus Lexikon > O > olmützi kazamaták


olmützi kazamaták: morvaországi várbörtön Alamócban (Olomouc, Olmütz), a Morva jobbpartján, a Fitstritz torkolatával szemben. - 1850. I. 8-1857: a Bach-korszakban a forr. részvételért elítélt m-ok raboskodásának helye. Az ~ban őrizték a hazafias cikkeiért 20 é. várfogságra ítélt Horváth Lajos szentesi gimn. tanárt, Jakab Mihályt (1800-?), Földy Jánost, Silye Gábort (vas nélkül), Hrabovszky János (1777-†1852. IX. 18.) táborszernagyot, Móga János (1785-1861) altábornagyot, Dobay József (1820-98), Máriássy János (1822-1905), Mezey Károly (1808-?), Szathmáry Mihály (1806-80), Tóth Ágoston (1812-89), Zambelli Lajos (1815-1901) ezredeseket, Szabó Nándor (†) alezredest, Berzsenyi Lénártot (fogolytársairól arcképsorozatot festett), Kossuth Sándor, Kökényessy Szaniszló, Mesterházy István, Meszlényi Ödön, Nagy Jenő, Pereczy Mihály, Szekulics István, Újvári István stb. honvédtiszteket. - Az ~ban raboskodott 27 →várfogságra ítélt [közülük 15 r.k.] pap: Balogh Lajos (45 é.) zayugróci ev. lelkész (ítélete 1849. X. 24: Pozsonyban kötél, majd 5 é. vasban, 1852. VI: szabadult) - Barsi [Neumann] József (33 é.) bicskei r.k. pap (ítélete 1849. IX. 22: Pesten 20 év vasban, 1856. VII: szabadult) - Fieba József (35 é.) bánhidai r.k. pap (ítélete 1849. XI. 30: Pozsonyban 4 év és 50 botütés. Továbbvitték Jozefstadtba) - Fodor Antal (43 é.) csíkszentdomonkosi r.k. pap (ítélete 1850. VI. 9: Csíkszeredán kötél, majd 12 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - Fratrics Lőrinc (39 é.) r.k. pap (ítélete Pesten 1849. IX. 4: kötél, majd 5 év vasban) - Gaál Tádé (47 é.) csúzi r.k. pap (ítélete Pesten 1849. XI. 13: kötél, majd 2 év) - Gallász Ignác (64 é.) kostyenyei r.k. pap (ítélete Pozsonyban 1849. XI. 8: kötél, majd 3 év) - keszi Hajdú Lajos (36 é.) ref. lelkész és tanító (ítélete Pesten 1849. XI. 27: kötél, majd 20 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - tusnádi Jánosi Lajos (30 é.) kászonjakabfalvi r.k. pap (ítélete Nagyszebenben 10 év vasban) - Keuzer Mihály (43 é.) soroksári r.k. lelkész (ítélete Pesten 1849. X. 8: kötél, majd 3 év) - Klsák János (45 é.) r.k. pap (ítélete Pozsonyban 1849. VIII. 28: kötél, majd 3 év) - Könyves Tóth Mihály (40 é.) ref. lelkész (ítélete Pesten 1849. XII. 27: kötél, majd 20 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - →Laky Demeter János OPraem knk. (31 é.), nemzetőr főhadnagy (ítélete Pesten 1849. X. 15: 8 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - Lehotzky János (56 é.) vágszerdahelyi r.k. pap (ítélete Pozsonyban 1849. XI. 8: 5 év vasban) - Marczel Arnold (40 é.) vicsapi r.k. pap (ítélete Pozsonyban 1849. XI. 8: kötél, majd 3 év vasban) - Nagy Sándor ref. lelkész, honvéd főhadnagy (ítélete 8 év) - →Pados János (30 é.) székesfehérvári r.k. pap (ítélete Pesten 1850. II. 6: kötél, majd 6 év. A büntetés felét elengedték) - Perlaki László Piar (37 é) tanár (ítélete Pesten 1849. IX. 14: kötél, majd 8 év) - Petku György (38 é.) sági g.kel. lelkész (ítélete Temesvárt 1849. XII. 24: kötél, majd 4 év vasban) - Pfeiffer József (40 é.) r.k. pap (ítélete Temesvárt 1849. XII. 24: kötél, majd 5 év vasban 1852 nyarán Jozefstadtba szállították) - →Rómer (Római) Flóris OSB (35 é.) akad. tanár, utász főhadnagy (ítélete Pozsonyban 1849. XI. 24: kötél, majd 8 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - →Sebestyén Gábor (36 é.) r.k. pap (ítélete Csíkszeredán 1850. II: kötél, majd 10 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - Sebesy Kálmán OPraem (36 é.) nemzetőr százados (ítélete Pesten 1849. X. 15: 8 év vasban. Továbbvitték Jozefstadtba) - Sípos János r.k. pap (csanádi egyhm.) - Szekeres György (39 é.) nádudvari r.k. pap (ítélete Pesten 1850. II. 25: kötél, majd 10 év. † Olmütz, 1856) - Szittya (Stverieczky) János (43 é.) rákosi r.k. pap (ítélete Temesvárt 1849. XII. 24: kötél, majd 5 év vasban. 1851. XII: szabadult) - Tamás Brúnó Ferenc OFM (ítélete 6 év vasban). - Várfogságban össz. 27 pap, 49 polgár, 107 katona m. pol. fogoly, sáncfogságban 73 fő; egy részüket 1852. VI: átszállították Jozefstadtba. - Az ~ körfalait 1886: lerombolták, helyén sétahelyet építettek. 88

Földy 1939. - Juhász 1982:156. - Barsi 1988:247.