Magyar Katolikus Lexikon > O > okkupáció


okkupáció (lat. occupatio, 'foglalás'): egy másik állam fennhatósága alá tartozó terület hódító szándékú megszállása. - A Török Birod. fokozatos fölosztása részeként 1878. VII. 29-X. 20: az →Osztrák-Magyar Monarchia a berlini kongresszus fölhatalmazásával, 7410 fő veszteség árán, megszállta Bosznia-Hercegovinát (amit I. Ferenc József 1908. X. 5: bekebelezett a birod-ba). 88

Ejury Gyula: Bosnia s Hercegovina occupatiója. Pozsony, 1878. - Leitner Pál: A ravniczei vérengzés 1878. aug. 13. Bp., 1898. - Andrássy Gyula: Bosznia ~járól. Uo., 1914. - Bécsi M. Tört. Int. évkv-e. Uo., 1932:44. (Angyal Dávid: a boszniai válság tört.)