🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > obeliszk
következő 🡲

obeliszk (a gör. obelosz, 'nyárs, kőoszlop' kicsinyítő formája): magas, karcsú, fölfelé vékonyodó, piramiscsúcsban végződő, szabadon álló, négyoldalú kőoszlop. - Egyiptomban már Kr. e. 2300 e. előfordul. Párosával állították tp-ok v. síremlékek előtt. Az ~ monolit, azaz egyetlen darabból faragták, többnyire vöröses gránitból, ritkábban mészkőből v. fehér márványból. Az ~ek magassága 10-30 m közt váltakozik, a legmagasabb 33,20 m, a luxori 23,03, a héliopoliszi 20,75 m. - A gránitba élesen és mélyen hieroglifákat metszettek és tükörsimára csiszolták. Az írásjeleket arannyal v. aranyozott bronzzal vonták be, csúcsukat vsz. minden esetben aranyozott rézfedéssel látták el. Az ~eket a napisten, Ré Hórusz tiszt-ére emelték, értelmük jelképes, mert a nap sugarait ábrázolják kőben. Minden ~nek megvolt a maga papja és neve. Vsz. csillagászati célokat is szolgáltak mint óriási napóra-mutatók. Szállításukra külön hajókat építettek. A perzsa uralomtól kezdve nem állítottak fel többé ~eket, és a Ptolemaioszok is csak a régieket használták Alexandria díszítésére. Különösen sok volt az ~ Thébában és Héliopoliszban. -

Róma ~jei. Augustus cs. (ur. Kr. e. 31-Kr. u. 14.) külön e célra épített hajón hozatta el és állíttatta fel Rómában a Mars-mezőn napjelzőként a Kr. e. 7. sz., 26 m magas ~et, 1789 óta a parlament előtti kis teret díszíti. - Ugyancsak Augustus Kr. u. 10: egy másik ~et is hozatott Rómába, és azt a Napnak szentelvén a Circus Maximus spinájának díszítésére használták. A 24 m-es ~ (alapjával és kereszttel együtt 36,4 m) 4 oldalán hármas sorban olvasható felirat I. Menephthah (Kr. e. 1326) és III. Ramszesz (Kr. e. 1273) nevét említi. A kk. barbárjai ledöntötték, V. Sixtus p. állíttatta fel 1589: a Piazza del Popolón. - Augustus síremléke előtt két ~ állt; az egyik (14,8 m magas) ugyancsak V. Sixtus korában került 1587: a Santa Maria Maggiore-tp. mögött levő térre, míg a másik (15 m) 1787 óta díszíti a Quirinale előtti teret. - Különös szimbolikus jelentőséget nyert az a Caligula által Héliopoliszból hozott (25,5 m magas) ~, mely 2003: a Szt Péter tér közepén áll. 1586: a Szt Kereszt felmagasztalása ünnepén állították föl az ördögűzéssel megtisztított és kereszttel megkoronázott ~et Krisztusnak a pogány bálványok fölötti győzelme jeleként. - X. Ince p. (ur. 1591) a Piazza Navonán a maga családi dicsősége jeleként állíttatta a Maxentius circusából való ~et, tetejére a Pamphili család galambját (címerállatát) tétette. - A régi Isis-tp. helyén (a Santa Maria sopra Minerva-tp. közelében) több kisebb ~ állt. Az egyiket Bernini vitette 1667: a tp. előtti térre. - A Rómában levő legnagyobb ~ 32 m magas (talapzatával együtt 47 m, súlya 440,7 tonna). III. Tutmoszisz (Kr. e. 1660-1597) állíttatta a thébai napisten tp-ában; Constantius cs. 357: hozatta Rómába, és a circusban állíttatta föl. A barbárok ledöntötték, darabokra tört. V. Sixtus p. óta (1588) a Lateráni baz. előtti teret díszíti. - Párizsnak is van ~je, melyet Mehmet Ali ajándékozott Lajos Fülöp kir-nak, 1836: állították fel a Place de la Concorde-on; magassága (az 5 m-nyi alapzattól eltekintve) 22,83 m, súlya 250 tonna; rózsaszínű asszuáni gránitból való. Mehmet Ali az angoloknak is ajándékozott ~et, de azt csak 1878: szállították Londonba, ahol a Temze partján áll (Cleopatra tűje). 21 m magas, súlya 182,54 tonna. A New York központi parkjában álló ~ is Héliopoliszból ered. - Ikgr. A reneszánsz és barokk építészet kedvelt díszítőeleme. T.I.

Kuentz, Ch.: Obélisque. La Claire, 1932. - Pecz II/1:219. - Kirschbaum III:337. - KML 1986:248.