🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ottilia
következő 🡲

Ottilia, Odilia, Szt, OSB (Elzász, 7. sz.-Hohenburg kolostor, Elzász, 8. sz. eleje, dec. 13.): apátnő. - Adalrich elzászi fejed. leánya. Mivel vakon született, atyja kitagadta. Egy szolgálólány nevelte, majd elvitte a balmai ktorba. Amikor Szt Erardus pp. megkeresztelte, ~ látni kezdett. Kis ideig még a ktorban élt, majd a bátyja, Hugó hazavitte a kir. udvarba. Adalrich megalapította számára a hohenburgi bencés apácaktort, melynek első apátnője. Halála után a hohenburgi Szt János-tp-ban temették el. IV. Károly 1353: Prágába vitte ereklyeként a jobbkezét. Sírját 1795: szétrombolták a forradalmárok. Tiszt-e főleg Elzászban él, 1807: a tart. patrónája lett. Főként a szembetegségek és fejfájás ellen védő szt. - Ikgr. Első ábrázolásai: zwiefalteni passionale (Stuttgart, Landesmuseum, 1150 k.), Erzsébet-kazula (Erfurt, dóm, 1300 k.). A késő kk-ban D-No-ban a szembetegek védősztjeként tiszt. Világi v. apácaruhában, ágostonos v. bencés apácaként ábrázolták. Attrib-ai: apátnői bot, kv., rajta 2 szem, kakas (mint a fény hírnöke), kehely (utalás az utolsó áldozására), lángok között térdelő atyja, akit imádsága szabadított ki a tisztítótűzből (B. Zeitblom, München, Képtár; id. Hans Holbein hohenburgi oltára, Prága, Nemz Galéria, 1509). - Tiszt-e Mo-on nem vált ált-sá. A bihari Kőrösszeg hajdani várkpnájának ~ volt a védősztje (1424). Egyetlen ismeretes élő patrocíniuma Parád (1758), amely a birtokos Károlyi család egyik nőtagjának keresztnevével függhet össze. Legendáját kódexeinkben hiába keressük, egy 19. sz. ritka népkv-ben található. ~ a szemfájósok védősztje. Hogy ez a patronátusa valamikor Mo-on sem volt ismeretlen, azt több, a kk. végéről származó lit. kv-ünk részben utólagos bejegyzése, de Szkárosi Horvát András versezete is tanúsítja. - ~t kezében kv-re helyezett két szemmel szokás megjeleníteni. Kevés a hazai ábrázolása: Frics szárnyasoltárának táblaképe (1510, a turócszentmártoni múz-ban), Czottmann Béla kassai patikus és felesége fogadalmi Mettercia-képe (1516), amelyen a betegek hódoló szt patrónusai között ~ is megjelenik; fejét kendő födi, kezében vörös kötésű kapcsos kv-et tart. Táblájára 2 szem van festve. Tüskevárott a tp. múz-ában barokk szobrát, Pápateszér tp-ában nyilván a felajánló keresztnevét idéző képét 1868), a váci Hétkápolna búcsújáróhelyen késő barokk képét őrzik. Kezdetleges viaszképe részletező fölírás nélkül Csicsó búcsújáró kpnájában, barokk képe Tápiósáp tp-ában. - Ü: dec. 13. (a pozsonyi misekv-ekben dec. 14.). **

BS IX:1110. - Bálint I:78. - Sachs 1980:271.