Magyar Katolikus Lexikon > O > Otrokocsi


Otrokocsi Fóris Ferenc (Otrokocs, Gömör vm., 1648. okt.-Nagyszombat, 1718. okt. 1.): tanár, író. - Sárospatakon és az utrechti egyetemen (1671-72) tanult. 1673: rimaszécsi lelkész. 1674: a →pozsonyi vésztörvényszék elítélte; Lipótvárosban raboskodott, majd gályarabságra hurcolták. De Ruyter admirális révén társaival 1676. II: szabadult. Ny-eu. utazás után 1678: rimaszécsi, kassai, gyöngyösi lelkész. 1690: újra az ország elhagyására kényszerült. Oxfordban járt, s a franekeri egyetemen tanult. A protestantizmus és a katolicizmus egyesítése céljából 1693: hazatért, de terve sikertelensége nyomán 1694 tavaszán katolizált. 1696: Rómában bölcseleti, jogi és teol. dr. 1699: nagyszombati jogtanár és a káptalani levtár őre. Lat. és m. nyelvű teol. műveket írt. Origenes Hungaricae (I-II, 1693) c. művében a m-héber nyelvrokonságot vallotta. Kollonich Lipót érs. megbízásából az esztergomi érs. és káptalani levtár anyagának feltárásával is foglalkozott. - Fm: Kereszt alatt nyögő Magyar Izraelnak Hála-adó és Könyörgő Imádsági. 1682. - Theatrum antiquitatis et novitatis acclesiasticae. 1693. - Apologeticum Bonae Conscienciae Testimonium (m-ul: Jó lelkiismeretnek magamentő bizonysági). 1694. - Examen Reformationis Lutheri et sociorum eius. 1696. - Antiqua Hungarorum Religio Vere Christiana et Catholica. 1706. - Furor bestiae contra testes Jesu Christi in Hungaria. Kézirat. Magyar ford. Herpay Gábor, Debrecen, 1933. K.S.

Fallenbüchl Ferenc: ~ élete és irod. működése. Esztergom, 1899. - Hegedűs József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú eu. nyelvtud. tükrében. Bp., 1966:102.