🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Országúti Szent István vértanú plébánia
következő 🡲

Országúti Szent István vértanú plébánia, Bp. (1024, Margit krt. 23.): az esztergom-bpi főegyhm. budai-északi esp. ker-ének Zsigmond köz, Vérhalom, Sarolta, Fajd u., Józsefhegyi, Ferenchegyi, Törökvész út, Majális, Fullánk, Tüske, Bimbó, Gábor Áron, Hankóczy Jenő u., Ruszti út, Csopaki, Lórántffy Zsuzsanna, Fillér, Retek u., Margit krt., Bem József u., Duna által határolt területe. Eredetileg az ágostonosok, majd a ferencesek vezetése alatt álló plébánia. - Az ágostonosok kk. ktora a török időkben elpusztult (→budai ágostonrendi remeték Szent István vértanúról nevezett klastroma). 1707: az ~ mai helyén Szt István vértanú-kpnát építettek. 1729: az érs. pléb. vezetését bízta rájuk. 1752-70: →Nöpauer Máté terve szerint tp-ot építettek Szt István vt. és Szt István kir. tiszt-re. II. József (ur. 1780-90) 1785: az ágostonosokat feloszlatta, a tp-ot és a rházat a Vízivárosból áttelepült kapisztránus ferencesek vették át. 1835-36: bőv. a konventet. 1903: a tp. boltozata megrepedt, a szentély freskója megsemmisült. Új mennyezetet készítettek és kicserélték a főoltár felépítményét. A szembemiséző oltárt Cságoly Ferenc tervezte. - A főoltár felépítményét és Marchiai Szt Jakab és Kapisztrán Szt János szobrát a tiroli Stuflesser-műhely készítette; a főoltár képe, az alatta lévő kegykép (másolat) és a Szt Miklós-oltár Szt Júdás Tádé képe →Márton Lajos műve (1946). - A főhajóba 2x3 mellék-kpna nyílik a tp. főtengelyével párhuzamosan álló mellékoltárokkal. A bejárattól balra indulva: 1. Szt József halála-oltár (Istókovics Kálmán oltárképe), Nep. Szt János, Padovai Szt Antal (vsz. →Bebó Károly), Lisieux-i Szt Teréz (Boldogfai Farkas Sándor) szobrai. - 2. Szt Ferenc-oltár: képe a grecciói karácsony (→Kontuly Béla, 1951), Szt Lajos kir. és Árpádházi Szt Erzsébet szobrai (Stuflesser-műhely), Szt Ferenc-szobor. - 3. Szt Ágoston-oltár: →Maulbertsch-oltárkép, Szt Rita és Szt Vilmos (Bebó Károly), Padovai Szt Antal (→Metky Ödön, 1956) szobrával. - 4. Szomorúak Vigasztalója-oltár: Felix Ivo →Leicher oltárképe, Avilai Szt Teréz, Jézus Szíve, Szt Bonaventúra szobrai. - 5. Szt Kereszt-oltár: Pietà (Stuflesser-műhely), Szűz Mária, Szt János szobrok (→Weber József Lénárt) - 6. Bari Szt Miklós-oltár: oltárkép: Maulbertsch, Szt Flórián, Szt Donát szobrával, Júdás Tádé-képpel. - Org-ját (3/26 m/r) 1891: az →Országh gyár építette, 1951: a →Rieger gyár, 1990: Bánffy Béla átépítette. Harangjait 1921: 70 és 55 cm átm. Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: a Vallásalap. - Plébánosai: 1887: Ville Sámuel, 1890: Lipovesovics Laurus, 1893: →Tamás Alajos, 1896: Hamhaber Gentilis, 1902: Kaizer Nándor, 1915: Vén Jakab, 1922: Martinov Fortunát, 1924: Schrotty Pál, 1927: Bende Szaniszló, 1928: Tamás Alajos, 1931: Únyi Atanáz, 1936: Bohnert Valérián, 1939: Schrotty Pál, 1940: Karácsonyi Aladár, 1941: Kriszten Ráfael, 1946: Gábris Grácián, 1978: Török Antal, 1979: Szűcs László, 1982: Nyikon János, 1994: Hegedűs János Kolos, 2004: Horváth Pál Achilles. - Lakói 1997: össz. 20.000. - 2000. XI: az ~hoz tartozik a 4. sz. B.I.K. cserkészcsapat. - Ter-én van a →Kapisztrán Szent János templomigazgatóság és a →Rózsadombi Krisztus Király templomigazgatóság. **

Némethy 1894:45. - A Szt István első vt-ról elnevezett ferencrendi pléb. egyhközs-ei szegénygondozásának évi kimutatása 1932/33-1941/42. Bp., 1932-41. - Az Országúti Szt Ferencrendi Pléb. Karitász Szervének 1937. X. 1-től 1938. IX. 30-ig terjedő évre szóló beszámolója. Uo., 1938. - Patay 1982. - Schem. Strig. 1997:229.