🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orsós
következő 🡲

Orsós Ferenc (Temesvár, Temes vm., 1879. aug. 22.-Mainz, NSZK, 1962. júl. 25.): orvos, egyetemi tanár. - Temesváron reálisk-t végzett, a bpi tudegy. 1903: orvosdr-rá avatta. Az I. sz. kórbonctani Int-ben Genersich prof. tanárs-e, 1916-13: a pécsi városi kórház kórboncnok főorvosa, röntgenológus és törv-széki orvos is. 1913: a Bpi Törvényszék szakértője, a Stefánia Gyermekkórház kórboncnok főorvosa, a bpi tudegy. a kórbonctan és a kórszövettani diagnosztika mtanárává képesítette. Az I. vh-ban a 31. honvéd gyalogezred orvosfőnöke, 4 é. orosz hadifogoly. A krasznojarszki hadikórház laboratóriumának főnöke, a hadifoglyok osztályának orvosa. 1918: hazaszökött, a debreceni tudegy. ny. r. tanára, 1921-36: a debreceni Törv-széki Orvostani Int. ig-helyettese. 1919-21, 1933-36: a Tisza István Tudegy. Orvosi Karának dékánja, 1923/24: az egy. rektora. 1936: a Pázmány Péter Tudegy. ny. r. tanára, a bpi Törvszéki Orvostani Int. ig-ja. 1943. IV. 28-30: →Katynban a szovjetek által lemészárolt lengy. hadifogoly tisztek tömegsírjait föltáró nemzetk. szakértő orvosbiz. tagja. 1944. XII: No-ba távozott. 1945. V: állásától megfosztották, a katyni jegyzőkv. aláírásáért háborús bűnösnek nyilvánították, 1947. III: ismételten kiadatását kérték, de a szövetségesek azt megtagadták. A mainzi egy-en a művészettört., majd nyugdíjazásáig a képzőműv. módszertan tanára. - 1928. V. 18: az MTA l., 1940. IV. 26-1945. VII. 20: r. tagja. 1945. VII. 20: az MTA III. o-a tagjai közül 8:2 arányban jogellenesen kizárta (amit X. 29: az összes ülés határozata tudomásul vett), mivel a kizárást engedélyező módosított alapszabályt ekkor terjesztették be, de a beterjesztést csak 1946. VIII. 10: hagyta jóvá a közt. eln. - A Tisza István Tud. Társ. II. o. eln., a Szinyei Merse Társ. tagja. 1930: megkapta a Corvin-koszorút. - Felhők c. festménye a bpi Szépműv. Múz. tulajdona. - M: Elnöki székfoglaló a MONE 1936. XII. 12: tartott kögyűlésén. Bp., 1937. (Klny. MONE) - Eu. biológiai veszélyeztetettségének leküzdése. Uo., 1938. - Finno-i benyomások. Uo., 1939. - A magyarság jövő föladatai. Uo., 1940. - A MONE elnökségének berlini látogatása. Uo., 1940. - Előzetes beszámoló a legutóbbi no-i utamról. Uo., 1941. - A házassági törv. fajvédelmi kiegészítése a Felsőház előtt. Uo., 1941. - A MONE elnökének beszéde a debreceni Csaba Bajtársi Egyes. 1941. XI. 22. tartott emlékünnepélyén. Uo., 1942. 88

MTA tagajánl. 1928:44; 1940. - Debreceni Tisza István Tudegy. évkv-e és alm. 1929/30:185. - M. társad. lex. 1931:163. - Kossuth Népe 1945. V. 13. (állásvesztése) - Orvosok Lapja 1945:18. (Petényi Géza: ~ dr. „szakértői” és „tudományos” munkásságáról) - Akad. Értes. 1946:18. (kizárásáról) - M. Nemz. 1947. III. 4. (Újabb háborús bűnösöket kér ki a belügymin. a SZEB-től) - Pázmány Péter Tudegy. alm. 1943/44., 1944/45, 1945/46. évre. 1947:58. - MTA tagjai 1975:205. - Bot György: A Debreceni Orvostud. Egy. tört. és professzorainak életrajza 1918-1988. Debrecen, 1990:238. Arck. - Gulyás/Viczián XIX:870.