🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Orczy
következő 🡲

Orczy Lőrinc, orci, br. (Tarnaörs, Heves vm., 1718. aug. 19.-Pest, 1789. júl. 28.): főispán, tábornok. - Dunántúli eredetű családban született. Mária Terézia trónra lépésekor hadba vonult és 22 é. katonáskodott. A hétéves háború végén tábornokként szerelt le. 1764: hivatalt vállalt, 1767. IX. 18-1784: Abaúj vm. főispáni helytartója, majd főispánja, lemondása után birtokaira vonult vissza. Segítette a fiatal tehetségeket (pl. →Batsányi Jánost, Kazinczy Ferencet). A kortársak tiszteletéről tanúskodik az ~t dicsérő költemények nagy száma. Költeményei a konzervatív m. ízlést követték. Gondolkodására a hagyománytiszt., a köznép, a parasztok megbecsülése jellemző. A nemz. boldogulásának kulcsát a Mo. adottságainak legmegfelelőbb mezőgazd-ban látta. A világban való eligazodás legbiztosabb iránytűjének a Szentírást tartotta. - M: Onomastica corona... Buda, 1730. - Mátra hegyei között mulatozó nimfáknak éneke. H.n., 1761. - Költeményes holmi egy nagyságos elmétől. Kiad. Révai Miklós. Pozsony, 1787. - Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. Barcsay Ábrahám verseivel együtt. Kiad. Révai Miklós. Uo., 1789. V.I.

Szinnyei IX:1344. - Böhm Dezső: ~ élete és költészete. Kolozsvár, 1909. - Császár Elemér: ~. Bp., 1916. - Turul 1887. (Petrovai György: A br. és nemes O. család eredete, leszármazása és tört.) - Kalazantinum 1910:4. sz. (Kocsis Vince: ~ költészetének hatása Batsányi Jánosra) - B. Szle 1915. 1. köt. 217. (Kozma Andor: A katona a m. költ-ben)