Magyar Katolikus Lexikon > O > Oltay


Oltay Károly (Bp., 1881. ápr. 8.-Bp., 1955. okt. 18.): földmérő mérnök, egyetemi tanár. - A bpi II. ker. főreálisk-ban 1899: éretts., 1903: a műegy-en mérnöki okl-et szerzett s elnyerte a M. Mérnök és Építész Egylet Fábián-díját; a geodéziai tanszéken tanárs., 1906: adjunktus, részt vett a bpi nemzetk. földmérési értekezlet előkészítésében. 1907-09: Eötvös Loránd számára geofiz. és felső geodéziai méréseket végzett, közben 1907/08 telén ném. geofiz. int-ekben képezte tovább magát. 1909. VI: a műegy. meghívta az országos mérések és a földrajzi helymeghatározások előadására, 1910: a geodézia elemei tárgy előadója, 1913: a műegy. ny. r. tanára. 1932-50: a szfőv. új városmérésének vez-je. 1945 u. a legfontosabb Duna- és Tisza-hidak újjáépítés előtti geodéziai fölvételeit és kitűzési munkáit, a Margit-, a Szabadság-, az Erzsébet-, a Petőfi-, az Újpesti összekötő vasúti híd, a szegedi híd szabatos geodéziai méréseit irányította. Több kiváló műszert szerk. (pl. szabatos szintező, redukáló tahiméter), tucatnyit tökéletesített. - 1918. V. 2: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó, 1923: a SZIA IV. o. tagja. - M: Nehézgyorsulás mérések Bpen. Bp., 1911. - A Nagy M. Alföldön, a Mezőségen és a Gyergyói Fennsíkon végzett nehézséggyorsulás-méréseim végeredményei. Uo., 1914. - Szintező műszerek kettős irányvonalú (biaxális) távcsővel. Uo., 1914. - Az Egyesült Államok országos elsőrendű vízszintezése. Uo., 1915. (Klny. Vízügyi Közlem.) - A közvetlen hosszúságmérők eszközei, módszerei és pontossága. Uo., 1916. (Klny. uo.) - A nehézséggyorsulás bpi értékének meghatározása. Uo., 1917. (ném-ül uo., 1917) - A szabatos prizmás tahiméter. Uo., 1918. - Barométeres magasságmérés. Uo., 1919. - Geodézia. 1-4. köt. Uo., 1919-20. - A geodézia elemei. Uo., 1921. - Das Bencze-Wolfsche Fadenpolarplanimeter. Berlin, 1924. - A drótnélküli továbbított időjelekről. Bp., 1924. (Klny. Geodéziai Közl.) - A Bpen és környékén végzett nehézséggyorsulási mérések. Uo., 1925. (Klny. Mat. és Phys. Lpk.) - A gravitációs hálózatok jelentősége... Uo., 1925. - A drótnélküli telegrafálás jelentősége időmegállapítások szempontjából. Uo., 1926. (Klny. Stella Alm.) - A földi és légi fotogrammetria alapelvei és műszerei. Uo., 1926. - Alapvonalmérő készülékek. Uo., 1927. - Az Eötvös-ingával végzett függővonal-deviáció-meghatározások pontosságának vizsgálata geodéziai és asztronómiai mérésekkel. Uo., 1927. (ném-ül is) - Az Eötvös-ingával végezhető relatív nehézséggyorsulás mérések pontossága. Uo., 1928. - A svájci városmérések szervezete és tanulságai. Uo., 1930. - Tud. geodézia. Uo., 1930. - A bpi városmérés trigonometriai és szintezési hálózatáról. Uo., 1931. - A M. Geodéziai Int. működése alapításától 1931-ig. Uo., 1931; ...1930-tól 1932 végéig. Uo., 1934; ...1932-től 1936 végéig. Uo., 1936; ...1936-tól 1939-ig. Uo., 1940. - Relative Schwerkraftmessungen zwischen Bp. und Wien. Uo., 1932. - Uaz... zwischen Bp. und Padova. Uo., 1934. - Drótkötélpálya kitűzése az orsz. háromszöghálózat pontjainak felhasználásával. Uo., 1935. (Klny. Geodéziai Közl.) - Kecskemét új városmérése. Uo., 1935. - Berendezések optikai távmérőkhöz. Uo., 1936. (Klny. Geodéziai Közl.) - Les travaux de l'Institut Geodesique de Hongrie depuis juin 1933 jusqu'a juin 1936. Uo., 1936. - A leolvasás hibáinak hatása invardrótokkal végzett hosszmérések eredményeire. Uo., 1937. (Klny. Geodéziai Közl.) - Arbeiten des Ung. Geodatischen Instituts vom Juni 1936 bis Juni 1939. Bericht. Uo., 1939. - Az új bpi városmérés... Uo., 1939. - A városi vízszintes részletmérés költségeinek előzetes megállapítása. Uo., 1939. - A niveau felületek elmélete. Uo., 1941. - A bpi városmérés háromszögelésének hosszúságmeghatározásában elért pontossága. Uo., 1941. (Klny. Geodéziai Közl.) - A méter jubileuma. Uo., 1941. - A fontosabb redukáló tahiméterek elve, szerkezete és használata. Uo., 1942. - Logaritmuskv. 4 számjeggyel. Uo., 1942. - Újítások a teodoliton és a teodolitszerű műszereken. Uo., 1942. - Kinematikus tengelyrendszerű teodolit vizsgálata. Uo., 1943. (Klny. Geodéziai Közl.) - Újabb adatok a légi fotogrammetriának a magasságmeghatározásban elérhető pontosságára. Uo., 1943. - A Wild-féle diagramm-tahiméter. Uo., 1943. - A M. Geodéziai Int. invariabilis ingákkal végzett relatív gravitációmérései. Uo., 1944. - A M. Kir. József Nádor Műegy. Diákjóléti Irodájának jelentése az 1942/43. é. működéséről. Uo., 1944. - Relatív gravitáció-mérés invariabilis ingákkal. Uo., 1944. - A szintezés műszereinek és módszereinek fejlődése és mai állása. Uo., 1946. - A Szabadság-híd építése alkalmából végzett geodéziai munkálatok. Uo., 1948. - A bpi invardrótmérés. Uo., 1951. - Szerk. és kiad. 1925-44: és 1947-49: a Geodéziai Közlönyt, 1927-28: szerk. a Br. Eötvös Loránd Geofizikai Kutatásainak Felső-geodéziai Munkálatait (a 2. és 4. köt-et ném-ül), 1931-44: szerk. A M. Geodéziai Int. Közleményei 1-7. füz-ét. T.E.

SZIA tagajánl. 1923:17. - Geodézia és Kartográfia 1956:79. - M. műszaki alkotók. Bp., 1964:25. Arck. - MÉL II:317. Arck. - MTA tagjai 1975:204.