Magyar Katolikus Lexikon > O > Olsavszky


Olsavszky Mihály Mánuel (Olsavica, Szepes vm., 1697.-Munkács, 1767. nov. 5.): fölszentelt görögkatolikus püspök. - O. Simon pp. öccse. A teol-t Nagyszombatban végezte, 1725: szent. pappá. Olsavszky Simon és Blazsovszky György ált. helynöke. 1743. II. 8: Erdődy Gábor egri pp. ált. helynökévé nevezte ki, a papság pedig, miután ~ szerz. fogadalmat tett, pp-ké választotta. Mária Terézia III. 12: megerősítette a választást, s IX. 6: a p. rossei cpp-ké és ap. vik-sá nevezte ki. 1751: el kellett hagynia a csernekhegyi ktort, s megkezdte Munkácson a ppi székház építését. 1747: összeíratta, 1750-52: végiglátogatta parókiáit. Nyomdaalapítási kísérlete sikertelen maradt. Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly egri pp-ök szinte teljesen megfosztották joghatóságától, főpapi működését külön engedélyhez kötötték és a g.k. parókusokat a r.k. plnosok kp-jaivá minősítették. Ezért ~ megindította a harcot az önálló →munkácsi görögkatolikus püspökség megalapításáért. Kvtárt alapított, befejezte a máriapócsi tp. építését. Itt temették el. - Utóda 1768: Bradács János. 88

Lehoczky II:151. - Hodinka 1910:596. - Sztripszky 1913:76.

Olsavszky Simon István, Zsid, Zsidik (Olsavica, Szepes vm.-Munkács, 1737. dec. 24.): fölszentelt görögkatolikus püspök. - A teol-t Nagyszombatban végezte, 1719: szent. pappá. Munkácson lett lelkész. 1728: Bizánczy György pp., 1733: Erdődy Gábor egri pp. helynöke. III. Károly munkácsi pp-ké, a p. pellei cpp-ké és ap. vik-sá nevezte ki. A lembergi érs. szentelte pp-ké. Utóda 1738: Blazsovszky György Gábor. 88

Mondok 1878:28.