🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ocsovszky
következő 🡲

Ocsovszky Ferenc Ágoston, Ocskovszky (Nagyszombat, Pozsony vm., 1816. jan. 29.-Pozsony, 1898. jan. 30.): kanonok. - A fil-t Nagyszombatban, a teol-t Bécsben végezte, majd 1 é. az esztergomi presbiteriumban jogot tanult, 1839. IV. 2: pappá szentelték. Galántán, 1840: Vágújhelyen, 1844: Bazinban kp., majd az érs. helynökség levtárosa és titkára. 1850: Tölgyesen, 1851: Bánkeszin h. plnos, 1852: Pest-Józsefkülváros 10 el. isk-jának hitokt-ja. 1854: Esztergomban az új érs. kvtár kvtárosa s a prím. világi levtár őre. 1857: a prím. titkára isk. ügyekben, 1871: Nagyszombatban plnos és knk., 1882. XII. 23: tissibóti apát. 1885: prép. - Fm: Ker. kat. hitokt. Nagyszombat, 1842. - Bibliai történetek. Uo., 1842. - Historia urbis Tyrnaviensis. Uo., 1843. - Bazin sz. kir. város rövid tört. Uo., 1844. - Extractus benignarum normalium resolutionum in publico ecclesiasticis ad a. 1844. Uo., 1846. - A ker. erkölcs és annak tökéletessége. Írta Rodriguez. Átd. Uo., 1851. - A ker. hitigazságok összefüggése a ker. élettel. Pest, 1856. 88

Zelliger 1893:368. - Némethy 1894:827. - Pallas XIII:333. - Szinnyei IX:1218. - Schem. Strig. 1899:288.

Ocsovszky János (Nagyszombat, Pozsony vm., 1786. dec. 23.-Csataj, 1858. nov. 18.): plébános. - A gimn-ot, a fil-t és a teol. 1-3. évf-át Nagyszombatban, a 4. évf-ot 1809/10: Bécsben végezte. 1810. XII. 5: szent. pappá. Prassicon, 1811: Nyergesújfalun, 1812: Szuhán kp., 1814: Csataj plnosa, 1842: szempci alesp. - M: Kath. ker. katechismus, hiveinek iskolákbani és azokon kül oktatására. Pozsony, 1842. 88

Zelliger 1893:369. - Némethy 1894:827. - Szinnyei IX:1220.