Magyar Katolikus Lexikon > O > Ochaba


Ochaba János (Nagyszombat, Pozsony vm., 1866. jan. 14.-Vittenc, 1954. dec. 2.): plébános. - A középisk-t Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban és a bpi KPI-ben végezte, 1888. IX. 10: pappá szent., 1891: a bpi tudegy-en teol. dr. - Modorban, 1889: Alsókorompán, 1890: Pöstyénben kp. 1892: Cseklészen adm., Szereden, Szomolányban, 1893: Nagymaroson, 1894: Bp. III. ker-ben, 1895: Pozsony-Belvárosban kp., 1897: Alsópalojtán adm., 1899: Szomolányban kp., 1900: Závodon adm., 1901: Dejtén plnos, 1913: Vittencen (Nyitra vm.) adm., majd plnos. - Írásai: Bölcseleti Folyóir. (1902: A lélek léte- és milétéről, A lélek eredetéről) - M: A test feltámadása, kül. tek. annak azonosságára a jelenlegivel. Nagyszombat, 1891. - Ker. kath. imakv. Minden kor és nem, állás és igény, nyilvános és magánájtatosság számára. Christkatolisches Gebetbuch. Pozsony, 1897. (m. és ném. szöveggel) (2. kiad. Bp., 1906) - Az emberi lélekről, kül. tek. annak eredetére és halhatatlanságára. Nagyszombat, 1900. - A fülgyónásról. Uo., 1904. 88

Zelliger 1893:368. - Szinnyei IX:1211. - Schem. Strig. 1917:365. - Schem. Tyr. 1933:289. - Gulyás XIX:686.