🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > negatív teológia
következő 🡲

negatív teológia: Isten megismerésének az a módja, amely nemcsak a végességet és a tökéletlenséget tagadja Istenről (via negationis), hanem pozitíve is kijelenti, hogy Istent mindig csak mint fölfoghatatlan titkot ismerjük meg, tehát őbenne több az ismeretlen, mint amit megismerünk (D 254, 428, 432, 1782). - Az ilyen ~ nem azonos az →agnoszticizmussal. A fölfoghatatlanság, ill. a misztérium megismerésében meglevő negatívum mindig megvolt a teol-ban, de Szt Tamás óta a létanalógia (→analogia entis) fogalmával ki lehet hangsúlyozni az Isten megismerésében levő pozitívumot. - Nemkat. értelemben vett ~ az, amely állítja, hogy mi csak nevekkel, fogalmakkal dolgozunk, de egyáltalán nem tudjuk, hogy annak a termfölötti világban mi felel meg. G.F.

LThK VII:864.