🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyváradi Szent László király prépostság
következő 🡲

nagyváradi Szent László király prépostság, kisebb káptalan, Szűz Mária Kisebb Egyházának társaskáptalanja: A föltételezés szerint Szt László kir. (ur. 1077-95), valójában 1330 k. Telegdi Csanád esztergomi érs. alapította. A préposton kívül 6 knk-ja volt. Kis tp-a a szegyh. mellett állt. 1552: birtokai Furta, Megyer, Szentandrás, Szombathely (1492 e. a váradi pp-é) össz. 26 Bihar vm. jobbágytelekkel. - 1600: még említik a Szt László oratóriumot. A 19. sz. végén már nyomáról sem tudtak. - Tagjai: 1321: János prép., a székeskápt. dékánja; 1332-37: Demeter prép.; 1334-35: Mihály knk.; 1337: István knk.; 1338: Gergely prép.; 1341: Domokos knk. és dékán; 1344: László prép., székeskápt. knk., ppi helynök; 1344-46: János knk.; 1358: Jakab mesterknk., Demeter knk.; 1367: Mátyás knk.; 1372: Demeter, Pál fia, knk. és a Szt Vince-oltár ig-ja; 1377: Péter knk., Hosszú Mátyás knk.; 1380-1407: Császlóczi Mihály knk., majd prép.; 1390: Pelechtei Jakab knk.; 1408: János knk., a Szt János-kpna ig-ja; 1422: János knk.; 1424: Zedeczkeni János knk.; 1429: Pestesi János prép., 1435-39: András mesterknk.; 1439: Domokos mesterknk.; 1447-53: Bertalan knk.; 1452: Benedek knk.; 1455: Fábián knk.; 1461: Kelemen knk.; 1472: Dombrai Pál prép.; 1497: Miklós knk.; a 16. sz. elején: Henczy Márton prép.; 1541: Demeter knk.; 1544-47: Mártius prép.; 1556: Pesti Bálint prép. 88

Schem. Mv. 1896:194. - Bunyitay II:196.