🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyprépost
következő 🡲

nagyprépost (lat. praepositus maior): a →káptalan vezetője, fő méltósága a magyar egyház hagyományában; másutt dékán, prépost vagy archipresbiter a neve (→dignitas, →oszlopos kanonok). - A régi jog szerint a kórusban az első hely, a tanácskozásban az első szó illette meg. Őrködött a kápt. jogai fölött, védelmezte birtokait, perekben képviselte. Hivatala →helybenlakásra kötelezte. Cédulákkal v. harangszóval hívta össze tanácskozásra a kápt-t. Teendőivel, felelősségével, méltóságával arányban állt a jövedelme (Esztergomban pl. a jövedelmek 1/5-ét kapta). Ha a ~ot a kir. udvar alkalmazta, a kápt. helyettest választott (CIC 1917:391-400.k.). - A CIC 1993:507.k. is előírja, hogy „a kanonokok között legyen valaki, aki a kápt. élén áll”. A ~ hatáskörét és kötelességeit a kápt. statutumok határozzák meg. **

Kollányi 1900:XXXIV. - Bánk 1958:136.