🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagybírák
következő 🡲

nagybírák: a középkori magyar igazságszolgáltatás legfőbb bírái: a →nádor, az →országbíró, a →királyi kancellár és a →személynök . Az ítélkezésben a kir-t képviselték, bármely pert elintézhették. - A ~ nem jelentettek külön-külön bíróságot, valójában a kuriális bíróság vezetői voltak, mely a kir. udvarban jelenlevő egyh. és világi előkelőkből állott. Hatáskörük nem vált el szigorúan egymástól, lehetett valamely pert kir. rendeletre az egyik székétől a másikéhoz áttenni. - A ~ egy-egy →ítélőmestert is tartottak. A nádornak és az országbírónak voltak helyettesei: alnádor, alországbíró, akik a 14. sz. közepéig maguk is adtak ki ítéletleveleket, később azonban azok nevében szoktak ítélkezni, akiktől tisztségüket kapták. **

Eckhart 1946:171.