🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nürnbergi birodalmi gyűlés
következő 🡲

nürnbergi birodalmi gyűlés: 1. 1431. febr. 9.: a →husziták elleni védelem megszervezésére összehívott gyűlés. Résztvevői Luxemburgi Zsigmond cs. és m. kir. (ur. 1387-1437), valamennyi választófejed., sok birod. fejed., pp., gr. és nemes, a burgundi, a milánói s a lotaringiai fejed. tanácsosa, s III. 4-: →Cesarini Julián p. legátus. A ~en 1432. XI. 11-ig terjedően ált. birod. békét hirdettek, hogy a ném. birod. erejét egyesíthessék a husziták ellen, akik a (csehekkel szomszédos) németeket önmagukban békére, sőt egyezségre kényszeríthették volna. A ~en vita csupán a Cseho. ellen szerveződő sereg összegyűjtésének és vez-ének módjáról folyt. Az 1422. és 1427. évi ~ek végzéseit és javaslatait megújították, az 1422: összeállított lajstromok számait a nagyobb fejedségekben négyszeresre növelték. A fejed-eknek és a városoknak 50.000, a választófejed-eknek 1000 kopjást kellett állítani (a burgundinak 2000-et), Szilézia és Felső-Lausitz együtt 2500, a →Német Lovagrend 2000, Habsburg Albert 1500, Savoya és Brabant 1000-1000, Hollandia és részei 1500, a bajor hg-ek egyenként 600 kopjással tartoztak csatlakozni. Gondoskodtak a had szervezetéről, fegyelmezéséről, fegyverzetéről; a harci szekereket, mint 1427: a husziták tervezték táborokba állítani. A had gyülekezését Szt János napjára (VI. 24.) Cseho. határán jelölték ki. - Julián bíb. a husziták elleni harcot fontosabbnak érezte, mint a zsinatot, melyre IV. Jenő p-tól (ur. 1431-47) addig nem kapott meghatalmazást. A keresztes háború meghirdetéseként körbejárta a birod-at. Bambergben, Würzburgban, Frankfurtban, a Rajna-vidéken siettette a fölkészülést a harcra, Germersheim várában kapta meg a zsinati meghívót Bázelbe. Segítőjét, Raguzai Jánost elküldte a zsinatra, kérve az egybegyűlteket, legyenek türelemmel, amíg Cseho-ban ki nem irtják az eretnekséget az Egyh-ból. - Nyáron a keresztesek 4 felől támadtak Cseho-ra, de VIII. 14: Domažlicénél döntő vereséget szenvedtek, a ~nek nem sikerült fölszámolni a csúcspontjára érkezett huszitizmust. - 2. 1522. márc. 23.: a törökök elleni védelem támogatására összehívott gyűlés. A X. Leó p. (ur. 1513-21) által 1517: elrendelt 5 é. fegyverszünet, ill. Szelim szultán (ur. 1515-20) 1519: Mo-gal 3 évre kötött fegyverszünete a végéhez közeledett. I. (Nagy) Szulejmán (ur. 1520-66) nagy K-i hadisikerekkel kezdte uralkodását, várható volt az újabb tör. hadjárat Mo. ellen. 1522. IV. 1: a ~en →Jozsefity Ferenc és Dénesházi Ferenc kir. követek ismertették az 1521. év hadi eseményeit, a m. haderő állapotát, és segélyt kértek a tör. elleni védelemhez. IV. 6: a birod. rendek megajánlották a segélyt Mo. számára. Nyáron kislétszámú birod. és osztr. csapattestek érkeztek Horváto-ba. A segély sürgőssége miatt XI. 11: Gosztonyi János győri pp. (1510-24), Macedóniai László szerémi pp. (1522-26) és →Werbőczy István személynök 20 ezer gyalogost és 4 ezer lovast kértek a hathatós védelemhez, a birod. rendek megígértek 100 q lőport és 4 ezer gyalogost 6 havi ellátással, de az csak ígéret maradt. 88

Horváth M. III:361. - Fogel 1917:94.