🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > névelemzés
következő 🡲

névelemzés (ném. Namenanalyse): a →kisantant államok rendeletekkel szabályozott magyarellenes gyakorlata, mellyel a magyar anyanyelvű lakos gyermekét az iskolai beiratáskor a családi név hangzása szerinti nemzetiséghez sorolták (a SHS kirságban: 14.449/1922. IX. 20. sz. rendelet). - A ném. nevű ném., a szláv nevű szerb nemzetiségű lett, s ilyen tannyelvű isk-ba kellett iratni, függetlenül attól, hogy a családban beszélt-e valaki azon a nyelven. Anyanyelven a délszláv kirságban csak a népisk. 1-4. o-ában oktattak nem szerbeket; az el. isk. 5-6. o-ában csak államnyelvi okt. volt, 1920-41: csak egyetlen m. középisk. létezett, az 1921-es szerb népszámlálás szerinti 422.079 m. lakosnak. E rendelet megfosztotta a m. szülőket azon joguktól, hogy gyermekük nemzetiségét meghatározzák. →reszlovakizáció 88